Oborniki Slaskie events

Today

16:00 - 20:00
Manescape / Glasgow Coma Scale / Oborniki Slaskie - Bajka
Music

Manescape / Glasgow Coma Scale / Oborniki Slaskie - Bajka

Friday 19:00 (20 October)
BAJKA Klub / Restauracja, Oborniki Slaskie

October

C00L PARTY (halloween edition)
Comedy

C00L PARTY (halloween edition)

Tuesday 19:00 (31 October)
Oborniki Slaskie, Poland, Oborniki Slaskie

C00L PARTY (halloween edition)
Comedy

C00L PARTY (halloween edition)

Tuesday 19:00 (31 October)
Oborniki Slaskie, Poland, Oborniki Slaskie

November

Jakub Kusior w Obornikach Śląskich
Music

Jakub Kusior w Obornikach Śląskich

Friday 18:30 (03 November)
Oborniki Slaskie, Poland, Oborniki Slaskie