12. Kolejka Ligi Squashstacja - zakończenie !

12. Kolejka Ligi Squashstacja - zakończenie !


When?

Start time: Saturday 17:00 (31 March)
End time: Saturday 22:00 (31 March)

Where?

Squashstacja
Garncarska 8, Bolesławiec

About

1. Liga Squashwil sezon 2017/2018 w Squashstacji to 12 kolejek ligowych, odbywających się średnio co 2tygodnie w niedzielę.

Sezon trwa od 01.10 do 25.03.2018

2. Terminarz sezonu letniego 2016/2017 dostępny w zakładce Terminarz.

3. Godziny rozgrywek

Niedziela od 15:00 ( w zależności od liczby zgłoszeń )

4. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są: TUTAJ.

Lista zgłoszeń zostaje zamknięta w każdy czwartek poprzedzający daną kolejkę ligową o godzinie 12:00. Po upłynięciu tego terminu istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej kierując zgłoszenie na e-maila: dawid.wilas17@gmail.com i wystąpienie w danej kolejce tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z udziału któregoś z zawodników. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, numer telefonu oraz szacowny stopień zaawansowania ewentualnie ranking PFS

5. Liczba uczestników w danej kolejce ligowej jest ograniczona . Maksymalna ilość to 60 osób. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników, o wystąpieniu w danej kolejce ligowej decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Uczestnictwo. W Lidze Squasha w Squashstacji może wziąć udział każdy zawodnik, bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

7. Wpisowe na listę ligi wynosi 70 zł, doadatkowo za każdą kolejkę ligową 40 zł.

Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.

8. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po zamknięciu listy zgłoszeń (czwartek godz. 12:00), jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego, bez możliwości użycia kart partnerskich. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego zawodnika.

9. Przydział do grup ligowych odbywa się kolejno na podstsawie:

średniej punktów rankingowych z dwóch ostatnich kolejek ligowych, w których dany zawodnik brał udział,
awansu i spadku z poprzedniej kolejki ligowej (osoby które zajęły pierwsze miejsce i drugie miejsce w grupie w poprzedniej kolejce ligowej mają zagwarantowany awans do ligi wyższej, osoby które zajęły ostatnie miejsce i przed ostatnie spadają do ligi niższej niż to wynika z przydziału rankingowego), Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek ligowych pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej ligi. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przyznania tzw. dzikiej karty i umiejscowienie danej osoby w wyższej lidze. W tym wypadku dany zawodnik musimy podczaj swojej pierwszej kolejki wygrać przynajmniej dwa mecze (nie walkowerami). W przeciwnym wypadku nie zostają mu przyznane punkty do rankingu ligi i w następnej kolejce zaczyna grę od ostatniej grupy).
10. Zasady rozgrywek. Mecze rozgrywane są w ustalonych wcześniej grupach (6-osobowych, w szczególnych sytuacjach grupy mogą liczyć 5 lub 7 osób) w systemie „każdy z każdym”. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkim przeciwnikami w swojej grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów z zachowaniem przewagi 2 punktów. O wygranej w każdej grupie decyduje kolejno:

zdobycie jak największej ilości wygranych meczów
większa różnica w stosunku wygranych setów do przegranych
większa różnica w stosunku wygranych małych punktów do małych punktów przegranych
bezpośredni wynik meczu między zawodnikami
11. Ranking. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi wg wzoru: 100 – (90 / [liczba graczy])*([pozycja] – 1)

Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.

Punkty w rankingu sumują się. W rankingu końcowym branych jest pod uwagę 8 najlepszych występów zawodnika.

12. Po rozegraniu ostatniej kolejki, sezon ligowy kończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu, uroczystym wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zawodników sezonu oraz imprezą integracyjną.

13. Puchary i nagrody.

Statuetki wręczane są 3 najlepszym zawodnikom sezonu.

Nagrody wkrótce...

14. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Ligi Squasha w Squashstacji wyraża zgodę na:

przetwarzanie swoich danych osobowych,
umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.squashstacja.pl oraz www.bo5.pl a także na tablicach informacyjnych w klubie,
wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie wyżej wymienionych materiałów w Internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.
15. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Squashstacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie nabyte uszczerbki na zdrowiu, kontuzje itp. w trakcie trwania rozgrywek.

16. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

17. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu należy do organizatorów.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem nowego sezonu.Upcoming events at Squashstacja

10. Kolejka Ligi Squashstacja

10. Kolejka Ligi Squashstacja

Sunday 17:00 (25 February)
Squashstacja, Bolesławiec

Events around Squashstacja

Szkolenie manicure hybrydowy
200 m »

Szkolenie manicure hybrydowy

Thursday 15:00 (28 December)
Boleslavia Professional, Bolesławiec

Intensywne Szkolenie Stylizacji Rzęs Metodą 1:1
200 m »

Intensywne Szkolenie Stylizacji Rzęs Metodą 1:1

Tuesday 08:00 (09 January)
Boleslavia Professional, Bolesławiec

Rodzinny warsztat dekorowania pierniczków w Bolesławcu
550 m »

Rodzinny warsztat dekorowania pierniczków w Bolesławcu

Saturday 11:00 (16 December)
Instytut Doskonalenia Wiedzy i Umiejętności Bolesławiec, Bolesławiec

Zapraszamy na ostatni kurs w 2017 roku! :)
600 m »

Zapraszamy na ostatni kurs w 2017 roku! :)

Thursday 16:00 (28 December)
Nauka Jazdy DM PABISZ, Bolesławiec

Mikołaj i Inni potrzebują Twojej pomocy
750 m »

Mikołaj i Inni potrzebują Twojej pomocy

Sunday 10:00 (17 December)
Bolesławiec City Center, Bolesławiec

Zabawa Sylwestrowa 2017/2018
24 km »

Zabawa Sylwestrowa 2017/2018

Sunday 20:00 (31 December)
Leszno Górne - Gmina Szprotawa, Leszno Górne

Jubileuszowy Turniej 100 K CUP
18 km »

Jubileuszowy Turniej 100 K CUP

Saturday 08:00 (03 February)
Sport - Gromadka, Gromadka

Koncert charytatywny dla Izy Sokołowskiej!
Music
28 km »

Koncert charytatywny dla Izy Sokołowskiej!

Sunday 19:00 (17 December)
Parafia Lubomierz-Wniebowzięcia Najświętszej Pani i Maternusa, Lubomierz