Events around Psychologiczno- Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia

Warsztaty pole dance z Kasią Bielecką Gdańsk

Warsztaty pole dance z Kasią Bielecką Gdańsk

Saturday 10:00 (03 February)
Elite Pole Dance Studio, Gdansk

Skuteczne zarządzanie Twoim zespołem

Skuteczne zarządzanie Twoim zespołem

Thursday 09:00 (15 February)
Flow Coaching Agnieszka Szponar, Gdansk

Kazik & Kwartet ProForma - Stary Maneż, Gdańsk

Kazik & Kwartet ProForma - Stary Maneż, Gdańsk

Thursday 20:00 (08 February)
Stary Maneż, Wrzeszcz

Natalia Przybysz / Mikromusic / Odet / 17.03 / Gdańsk

Natalia Przybysz / Mikromusic / Odet / 17.03 / Gdańsk

Saturday 19:00 (17 March)
Stary Maneż, Wrzeszcz

Kasia Kowalska Akustycznie

Kasia Kowalska Akustycznie

Sunday 19:00 (04 March)
Stary Maneż, Wrzeszcz


Autyzm i zespół Aspergera - różnice w funkcjonowaniu i terapii

Autyzm i zespół Aspergera - różnice w funkcjonowaniu i terapii


When?

Start time: Saturday 09:00 (13 January)
End time: Saturday 15:00 (13 January)

About

Celem szkolenia jest pogłębienie i rozszerzenie wiedzy uczestników na temat zabuzreń ze spektrum autyzmu – autyzmu i zespołu Aspergera.
Szkolenie jest adresowane do psychologów, logopedów, pedagogów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, studentów oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz rodziców pragnących pogłębić wiedzę i samoświadomość w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu, relacji z dzieckiem i partnerem.

Temin:7.10.2017 godziny 9-15 w sobotę , miejsce Gdańsk Morena
Organizatorem szkolenia jest Fundacja Empatia wraz z Gabinetem Pomocy Psychologicznej Widawska&Cieśnik, więcej informacji i zgłoszenia pod adresem empatia.gdansk@gmail.com tel, 504 713 916
Zagadnienia
1) Kryteria diagnostyczne
2) Różnicowanie terapii
3) Charakterysyka funkcjonowania osób z autyzmem i zespołem Aspergera
4) Fakty i mity na temat autyzmu i zespołu Aspergera
5) Zespół Aspegrera, autyzm i seksualność
7) Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi oraz ZA
8) Elementy terapii RDI, Son Rise i ramy założeń psychologii humanistycznej oraz ich znaczenie w terapii autyzmu i zaburzeń rozowjowych
9) Praca z rodzicami dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz problematyka relacji w rodzinie dziecka z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu

Metody pracy:
• Wykłady
• Dyskusja grupowa
• Studium przypadku
• Ćwiczenia aktywne
• Film szkoleniowy

koszt uczestnictwa: 150 zł

UCZESNITCZY OTRZYMAJĄ ZAŚWIADCZENIA O UKONCZENIU SZKOLENIA

Osoba prowadząca:

Anna Cieśnik, psycholog- magister psychologii, doświadczona w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, w tym zaburzeniami ze spektum autyzmu, obecnie pracuje jako psycholog w Psychologiczno- Artystycznym Punkcie Przedszkolnym Empatia, prowadzi też indywidualną praktykę psychologiczną, gdzie pracuje również z rodzinami osób z autyzmem. Obecnie jest w szkoleniu psychoanalitycznym w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Kamila Widawska, psycholog- magister psychologii, współzałożycielka Fundacji Empatia i Psychologiczno- Artystycznego Punktu Przedszkolnego Empatia, gdzie pełni rolę dyrektora merytorycznego i psychologa. Prelegentaka wielu konferencji naukowych obejmujących tematykę autyzmu i struktury rodziny osób z autyzmem. Obecnie jest w szkoleniu psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie odbywa studium socjoterapii i psychoterapii psychodynamicznej dzeci i młodzieży.