Białystok: Dyzartria wyzwaniem logopedy

Białystok: Dyzartria wyzwaniem logopedy


When?

Start time: Saturday 09:00 (27 October)
End time: Saturday 17:00 (27 October)

About

Szkolenie: Dyzartria wyzwaniem logopedy

Prowadzący: mgr Magdalena Mazur
Neurologopeda, surdologopeda, terapeuta Empathy Dolls, terapeuta karmienia terapeutycznego z wykorzystaniem elementów koncepcji Human Touh, provider – terapeuta metody Johansena IAS, terapeuta miofunkcjonalnym, terapeuta regulatorów funkcji MFS, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego oraz zagorzała entuzjastka terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej, zwłaszcza metody symultaniczno – sekwencyjnej. Właścicielka Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitcji NSL Magdalena Mazur z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w placówkach oświatowych tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, szkoła, przedszkole.

Termin: 27 października 2018 r.
Godziny: 9:00-17:00 (10h dydaktycznych)
Koszt: 400 zł
Lokalizacja: Białystok, ul. Malmeda 1
Uczestnicy: Neurologopedzi, logopedzi, studenci logopedii.

Zakres treści:

1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Dyzartria, anartria – etiologia i patogeneza zaburzeń.
Mowa w aspekcie zmian dyzartrycznych.
Zespoły i jednostki chorobowe, którym mogą towarzyszyć zaburzenia dyzartryczne.
Diagnoza dyzartrii a inne zmiany w mowie (dyzartria a afazja, anartria, apraksja języka, jąkanie, demencja).
Mózgowe porażenie dziecięce – ujęcie funkcjonalne. Diagnozowanie dyzartrii w MPD.
Metody diagnozy dyzartrii. Kliniczna ocena oddychania, fonacji, artykulacji i prozodii w wypowiedziach osób z różnymi typami dyzartrii.
Różnice między zaburzeniami dyzartrycznymi u dzieci i u dorosłych – skala dyzartrii dla dzieci i dla dorosłych– przeprowadzanie badania i ocena wyników
Dysfagia w dyzartrii: jak przebiega połykanie; zaburzenia połykania; badanie połykania; terapia dysfagii.
Kompleksowa terapia pacjenta dyzartrycznego – nowoczesne podejście:
- Ett – Hno Elastic Therapeutic taping In Hed, Neck and Orofacjal Disorders – kinesiotaping logopedyczny,
- regulatory funkcji MFS,
- terapia miofunkcjonalna,

2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Ustalanie celów terapii logopedycznej dyzartrii oraz wyznaczanie strategii postępowania terapeutycznego.
Układanie pacjenta z hipertonią i hipotonią mięśniową w pozycji siedzącej i leżącej do ćwiczeń logopedycznych, oddechowych oraz do karmienia i pojenia – zapewnienie warunków do prawidłowej koordynacji mięśni fonacyjno – oddechowych i wspieranie prawidłowej pracy mięśni kompleksu oro – facjalnego.
Metody terapii dyzartrii:
ćwiczenia oddechowe i fonacyjne
usprawnianie motoryki narządów mowy
ćwiczenia artykulacyjne i prozodyczne
techniki relaksacyjne
zastosowanie AAC
produkty medyczne mogące ułatwić terapię logopedyczną i codzienne funkcjonowanie pacjenta z dyzartrią.
Szkolenie wspierane własnym materiałem filmowym i dydaktycznym.

Zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny on-line:
http://bit.ly/Białystok_Dyzartria

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.
W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00090/2016Upcoming events at Białystok, Poland

Podstawy prowadzenia mediacji rodzinnych

Podstawy prowadzenia mediacji rodzinnych

Saturday 08:30 (09 June)
Białystok, Poland, Białystok

Białystok - Taniec w Animacji

Białystok - Taniec w Animacji

Saturday 09:00 (16 June)
Białystok, Poland, Białystok

Białystok - Animator Zabaw Dziecięcych

Białystok - Animator Zabaw Dziecięcych

Saturday 09:00 (16 June)
Białystok, Poland, Białystok

Białystok: Warsztaty dla insulinoOPORNYCH Z #IOteam

Białystok: Warsztaty dla insulinoOPORNYCH Z #IOteam

Saturday 10:00 (22 September)
Białystok, Poland, Białystok

Koleś , koniec historii, nie taki jaki miał być :( [*]

Koleś , koniec historii, nie taki jaki miał być :( [*]

Friday 00:00 (30 November)
Białystok, Poland, Białystok