Białystok: Odkryj moc swojego głosu!

Białystok: Odkryj moc swojego głosu!


When?

Start time: Sunday 13:15 (04 February)
End time: Sunday 17:15 (04 February)
Workshop

About

Szkolenie: Odkryj moc swojego głosu! – warsztaty + indywidualna konsultacja

Prowadzący: mgr Sylwia Zasada - trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia magisterskie w zakresie filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i logopedyczną oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie emisji głosu i podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, a także studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie.

Termin: 4 lutego 2018 r.
Godziny: 13:15-17:15 (5 h dydaktycznych)
Lokalizacja: Białystok
Uczestnicy: Początkujący logopedzi, studenci logopedii, logopedzi z doświadczeniem, pragnący usystematyzować swoją wiedzę
Koszt: 120 zł

Zakres treści:
Oddech podstawą emisji głosu. Techniki pracy nad głosem
Higiena pracy głosem
Znaczenie poprawności językowej w wystąpieniach publicznych
Mowa ciała i emocje w komunikacji interpersonalenej
Sposoby radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych
Cechy dobrego mówcy. Elementy wystąpienia, które zapamiętają słuchacze
Ćwiczenia: relaksacyjne, oddechowe, fonacyjne, aparatu artykulacyjnego, dykcyjne

Cele szkolenia:

Cel główny: - uzyskanie przez Uczestników rzetelnej informacji zwrotnej na temat ich sposobu mówienia (konstruktywny feedback: co robisz dobrze? nad czym powinieneś popracować? w jak sposób pracować?) Cele szczegółowe: - nabycie wiadomości z zakresu prawidłowej emisji i higieny głosu - odkrycie pełnego potencjału możliwości narządu mowy - poznanie fizjologii narządów mowy - uświadomienie prawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych - zapoznanie z regułami prawidłowej wymowy

Zgłoszenia poprzez formularz on-line:
http://bit.ly/EmisjaGłosu_Białystok

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.
W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00090/2016Upcoming events at Białystok, Poland

Białystok: Metoda Strukturalna; Karty Oceny Czytania i Pisania
Workshop

Białystok: Metoda Strukturalna; Karty Oceny Czytania i Pisania

Saturday 09:00 (25 November)
Białystok, Poland, Białystok

7 zmysłów - różne techniki poznawania - Zmysłoterapia Białystok
Health

7 zmysłów - różne techniki poznawania - Zmysłoterapia Białystok

Saturday 09:00 (25 November)
Białystok, Poland, Białystok

Szkolenie Animacja Czasu Wolnego - Białystok
Religion

Szkolenie Animacja Czasu Wolnego - Białystok

Saturday 09:00 (25 November)
Białystok, Poland, Białystok

Gimnastyka umysłu, czyli Trening kreatywności. Białystok
Religion

Gimnastyka umysłu, czyli Trening kreatywności. Białystok

Sunday 09:00 (26 November)
Białystok, Poland, Białystok

OM® Functional Stretch Poziom Podstawowy
Sport

OM® Functional Stretch Poziom Podstawowy

Saturday 10:00 (02 December)
Białystok, Poland, Białystok

OM® Functional Core / OM® Fascial TOUR / Białystok

OM® Functional Core / OM® Fascial TOUR / Białystok

Saturday 10:00 (02 December)
Białystok, Poland, Białystok

Koncert Anny Wyszkoni 'Kolędy Wielkie' - Białystok
Music

Koncert Anny Wyszkoni "Kolędy Wielkie" - Białystok

Tuesday 19:00 (05 December)
Białystok, Poland, Białystok

Białystok: Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć?
Workshop

Białystok: Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć?

Saturday 09:00 (16 December)
Białystok, Poland, Białystok