Upcoming events at Białystok, Poland

OM® Functional FLOOR / Białystok

OM® Functional FLOOR / Białystok

Saturday 10:00 (03 March)
Białystok, Poland, Białystok

OM® Functional STEP / Białystok

OM® Functional STEP / Białystok

Sunday 10:00 (04 March)
Białystok, Poland, Białystok

Festiwal Tańca CITY OF DANCE
Dance

Festiwal Tańca CITY OF DANCE

Saturday 09:00 (17 March)
Białystok, Poland, Białystok

Białystok-AROSHA EASY SLIM -certyfikowane szkolenie

Białystok-AROSHA EASY SLIM -certyfikowane szkolenie

Monday 10:00 (19 March)
Białystok, Poland, Białystok

OM® Functional Core / OM® Fascial TOUR / Białystok

OM® Functional Core / OM® Fascial TOUR / Białystok

Saturday 10:00 (07 April)
Białystok, Poland, Białystok

Chemia w kosmetykach Białystok 8.04.2018

Chemia w kosmetykach Białystok 8.04.2018

Sunday 11:30 (08 April)
Białystok, Poland, Białystok

Białystok - Kurs Wychowawcy, Animatora, Pierwszej Pomocy

Białystok - Kurs Wychowawcy, Animatora, Pierwszej Pomocy

Friday 08:00 (13 April)
Białystok, Poland, Białystok


Białystok: Rotacyzm

Białystok: Rotacyzm


When?

Start time: Saturday 09:00 (03 February)
End time: Saturday 13:00 (03 February)

About

Szkolenie: Rotacyzm

Prowadzący: mgr Sylwia Zasada - trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia magisterskie w zakresie filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i logopedyczną oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie emisji głosu i podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, a także studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie.

Termin: 3 lutego 2018 r.
Godziny: 9:00 - 13:00 (5h dydaktycznych)
Lokalizacja: Białystok
Uczestnicy: Początkujący logopedzi, studenci logopedii, logopedzi z doświadczeniem, pragnący usystematyzować swoją wiedzę
Koszt: 120 zł

Zakres treści:
1. Przyczyny wadliwej realizacji głoski „r”
2. Rodzaje zaburzeń głoski „r”
3. Metodyka postępowania logopedycznego w rotacyzmie
4. Ćwiczenia w terapii rotacyzmu

Efekty szkolenia:
1. Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji głoski „r”
2. Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje głoskę „r”

Zgłoszenia poprzez formularz on-line:
http://bit.ly/Rotacyzm_Białystok

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.
W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00090/2016