Cross Country WOŚP Motopower Kleszczów

Cross Country WOŚP Motopower Kleszczów


When?

Start time: Sunday 10:00 (14 January)
End time: Sunday 13:00 (14 January)

About

„Cross Country WOŚP Motopower Kleszczów 2018r.”

1. Definicja imprezy

WOŚP Motopower Kleszczów 2018 jest imprezą dla posiadaczy quadów i motocykli terenowych. Trening odbędzie się w Lipowczycach w dniu 14.01.2018r. Celem imprezy jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, bezpiecznego uprawiania sportów motocyklowych, cross-country i enduro, w sposób zorganizowany, w miejscach przystosowanych i dedykowanych do tego typu sportów. Impreza ma również na celu, podnoszenie umiejętności kierowania motocyklem oraz integrację środowiska motocyklowego oraz wsparcie finansowe dla WOŚP.

2. Organizatorzy

Motopower Kleszczów

3. Uczestnicy i podział na klasy

Do startu będą dopuszczone motocykle sprawne technicznie. Motocykle biorące udział w imprezie nie muszą posiadać dowodu rejestracyjnego oraz osprzętu (oświetlenie, sygnalizacja) wymaganego przepisami o ruchu drogowym.

W zależności od chęci zawodnicy zostaną podzieleni na
następujące klasy:

Klasa Licencja - 60 minut zawodnicy posiadajacy licencje wiek i motocykl dowolny
klasa S1 – 60 minut motocykl dowolny wiek do 29lat (urodzeni w 1989r i młodsi)
klasa S2 – 60 minut motocykl dowolny wiek od 30lat (urodzeni w 1988r i starsi)
klasa QUAD - 40 minut quad dowolny wiek dowolny
4. Czas trwania wyścigu

Każdy zawodnik musi przejechać jak największą liczbę okrążeń w danym czasie

8.00 otwarcie toru i zapisy zawodników
8.00 - 11.00 treningi dowolne
11.00 klasa QUAD - 40 minut
12.00 klasa AMATOR S1 + S2 + Licencja – 60 minut
13.00 Jesli okaże sie duzo chetnych zawodnikow do startu zrobimy dodatkowy bieg klasy gdzie bedzie najwiecej chetnych
14.00 wręczenie pucharów
5. Zgłoszenia, dokumenty i numery startowe

W biurze imprezy należy przedstawić następujące dokumenty:
 dowód tożsamości
 wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (załącznik do pobrania podczas treningu)
 wypełnioną i podpisaną ankietę o aktualnym stanie zdrowia (załącznik do pobrania podczas treningu) .
 uczestnicy niepełnoletni pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w treningu (załącznik do pobrania podczas treningu)
 NUMERY STARTOWE obowiązkowe minimum 2 szt

6. Wpisowe

Wysokość wpisowego nie jest określona każdy kto chce wziąć udział w treningu musi wspomóc WOŚP poprzez wrzucenie to puszki dowolną kwote.
7. Zasady rozgrywania imprezy, procedura startu.

Stary wspólny z dobiegu tak jak to wygląda w zawodach Cross country
Wygrywa osoba która przejedzie najwieksza liczbę okrążeń w danym czasie.
Są przewidziane puchary dla 3 najlepszych zawodnikow w kazdej z klas :) .

8. Punktacja i klasyfikacja

Uczestnicy są klasyfikowani na podstawie ilości pokonanych okrążeń trasy oraz czasu przewidzianego do danej klasy

10. Zasady obowiązujące uczestników zawodów

 jazda po trasie w kierunku przeciwnym do ruchu jest zabroniona, pod groźbą wykluczenia z imprezy
 uczestnik, który przypadkowo opuścił trasę, musi na nią wrócić w miejscu jej opuszczenia. Niedotrzymanie tego warunku spowoduje wykluczenie uczestnika
 każdy uczestnik ma jechać z uśmiechem na twarzy - nie ma żadnych sporów itd.
 tankowanie motocykla w czasie wyścigu może odbywać w dowolnym miejscu trasy

11. Wykluczenie uczestnika z klasyfikacji

Uczestnik może być wykluczony za:
 tankowanie przy włączonym silniku
 jazdę poza wyznaczoną trasą
 skracanie trasy
 jazdę po uprawach rolnych!
 jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

12. Zakres prac dozwolonych przy motocyklu
W strefie napraw uczestnik i mechanik może dokonać:
 wymiany każdej części oprócz ramy
 wymiany opon lub naprawy koła
 uzupełnienia paliwa w dowolnej strefie
 wymiany i uzupełnienia płynów
 oczyszczenia pojazdu celem umożliwienia odczytania numerów startowych
Na trasie uczestnik może dokonać naprawy motocykla przy pomocy podanych mu części i narzędzi. Mechanik ma prawo podać uczestnikowi części i narzędzia.

13. Nagrody

Puchary za pierwsze 3 miejsca w klasach indywidualnych.

14. Protesty

Każdy protest musi być złożony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją 200zł wrzuconą do puszki, wiec zwrotu kasy nie będzie :). Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:
- 15 minut po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się uczestnika na trasie itp.
- 15 minut po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest uiszczenie kaucji. Protest należy złożyć kierownikowi imprezy.

15. Ubezpieczenia

Od NNW uczestnicy mają obowiązek ubezpieczyć się we własnym zakresie.
Organizator nie odpowiada za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

16. Postanowienia końcowe

Jeśli są osoby chętne w organizacji zawodów oraz osoby które chcą wspomóc WOŚP i maja jakieś pomysły na atrakcje towarzyszące na zawodach prosimy o kontakt telefoniczny z Piotrem 664978864 Łukaszem 508850599 Jesli jest ktoś chętny ufundować nagrody bedzie super :) !!!!