II Bieg Konstytucji w Skarżysku-Kamiennej

II Bieg Konstytucji w Skarżysku-Kamiennej


When?

Start time: Thursday 14:00 (03 May)
End time: Thursday 18:00 (03 May)

About

REGULAMIN
II Biegu Konstytucji w Skarżysku-Kamiennej
Pod Patronatem Prezydenta Miasta Konrada Kröniga
1. ORGANIZATOR:
- Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej
Przy współudziale:
- Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej
- Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.
- Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej
- Ochotniczej Straży pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
- Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

2. CEL IMPREZY:
- upamiętnienie 227 rocznicy Konstytucji 3-go Maja
- popularyzacja biegania jako jednej z form zdrowego stylu życia
- promocja miasta Skarżysko-Kamienna
- integracja osób aktywnych ruchowo

3. MIEJSCE I TERMIN:
Skarżysko-Kamienna – al. Tysiąclecia obok MCK 03.05.2018r. start godz. 15°°

4. TRASA BIEGU:
Dystans 15km. ( dwie pętle po 7,5km. ) ulicami miasta z trzema punktami odżywczymi na 3 , 8 i 11 km. Trasa z atestem i dwoma jednokilometrowymi podbiegami. Limit czasu – 2 godz.

5. UCZESTNICTWO:
W biegu mogą brać udział osoby, które do dnia zawodów ukończą 18 rok życia, dokonały zgłoszenia, uiściły wymaganą opłatę startową oraz złożyły oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność.
Organizator nie przewiduje udziału „wózkowiczów” a także odrębnej klasyfikacji dla osób niepełnosprawnych.

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:
Zgłoszenia należy dokonywać drogą elektroniczną na portalu datasport.pl, jak również w biurze zawodów ( 2-3.05.2018r.) natomiast potwierdzeniem udziału będzie wpłata wymaganej kwoty w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu zgłoszenie będzie traktowane jako nieaktualne.
Opłaty wynoszą:
- 30 zł. od osób, które dokonają wpłaty do 31.12.2017r.
- 40 zł. od osób, które dokonały wpłaty do 31.03.2018r.
- 50 zł. od osób, które dokonały wpłaty do 25.04.2018r.
- 80 zł. od osób, które dokonały wpłaty w biurze zawodów 2-3.05.2018r.
Osoby które do dnia zawodów ukończą 65 lat wnoszą 50% opłaty startowej obowiązujące w danym terminie.

7. BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów mieścić się będzie w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Słowackiego 21, czynne w dniach:
- 02.05.2018 – w godz. 16°°- 20°°
- 03.05.2018 – w godz. 10°° - 14°°

8. PAKIET STARTOWY:
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
- numer startowy + agrafki
- koszulkę biegową z okolicznościowym nadrukiem
- worek z naklejką na odzież do depozytu
Po zakończeniu biegu:
- pamiątkowy medal
- posiłek
Szatnia oraz depozyt znajdować się będą w budynku MCK ul. Słowackiego 21.

9. NAGRODY:
W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
I miejsce – 1100 zł.
II miejsce - 900 zł.
III miejsce - 600 zł.
IV miejsce - 500 zł.
V miejsce - 400 zł.
VI miejsce - 300 zł.
Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy po potrąceniu podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W kategoriach wiekowych nagrody finansowe będą przyznawane za pierwsze trzy miejsca.
Przewidziane są również nagrody ( finansowe + statuetka ) dla trzech pierwszych mieszkanek i mieszkańców Skarżyska-Kamiennej.
Osobom nagrodzonym w klasyfikacji generalnej nie będzie przysługiwać nagroda w kategoriach wiekowych.
Z uwagi na patriotyczny charakter imprezy nagradzani będą wyłącznie uczestnicy narodowości polskiej.

10. KATEGORIE WIEKOWE:
18 – 24 (ur. 2000 – 1994 )
25 – 29 (ur. 1993 – 1989 )
30 – 34 (ur. 1988 – 1984 )
35 – 39 (ur. 1983 – 1979 )
40 – 44 (ur. 1978 – 1974 )
45 – 49 (ur. 1973 – 1969 )
50 – 54 (ur. 1968 – 1964 )
55 – 59 (ur. 1963 – 1959 )
60 – 64 (ur. 1958 – 1954 )
65 – 69 (ur. 1953 – 1949 )
70 – 74 (ur. 1948 – 1944 tylko mężczyźni )
70 + (ur. 1948 + tylko kobiety )
75 – 79 (ur. 1943 – 1939 tylko mężczyźni )
80 + (ur. 1938 + tylko mężczyźni )

11. IMPREZA TOWARZYSZĄCA:
Imprezą towarzyszącą będzie marszobieg rekreacyjny na dystansie 1991 m. Udział w marszobiegu będzie bezpłatny i bez ograniczeń wiekowych. Zapisy w dniu zawodów 03.05.2018r. MCK w godz. 10°°-13³°, a start nastąpi o godz. 14°° ( przy al. Tysiąclecia ).
Na mecie każdy uczestnik marszobiegu otrzyma baton i butelkę wody.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. Rezygnacja ze startu uprawnia jedynie do skorzystania z pakietu startowego.
Po zakończeniu imprezy wśród uczestników I Biegu Konstytucji rozlosowane zostaną drogą losową nagrody rzeczowe od sponsorów.
Organizator zastrzega sobie zmiany treści regulaminu przed rozpoczęciem imprezy.
Oświadczenie
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że biorę udział w I Biegu Konstytucji w
Skarżysku-Kamiennej w dniu 03.05.2018r. na własną odpowiedzialność i w
przypadku nieokreślonych zdarzeń losowych nie będę rościł(a) żadnych pretensji względem organizatora.
Podpis:

Zgłoszenie

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………..
Imię ……………………………………………………………………………………………………………..
Płeć ………………………………………………………………………………………………………………
Kraj ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres: Miejscowość ………………………………………………………………………………………
Ulica ………………………………………………………………. nr …………………………….
Klub lub stowarzyszenie ………………………………………………………………………………..
Rok urodzenia – dla urodzonych w 2000r. dokładna data …………………………………….
Rozmiar koszulki: S, M, L, X, XLUpcoming events at MCSiR Skarżysko-Kamienna

Turniej Tańca

Turniej Tańca

Saturday 08:30 (16 December)
MCSiR Skarżysko-Kamienna, Skarzysko-Kamienna

Events around MCSiR Skarżysko-Kamienna

Kabaret Jurki Skarżysko - Kamienna
700 m »

Kabaret Jurki Skarżysko - Kamienna

Saturday 20:00 (24 March)
Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kam., Skarzysko-Kamienna

Gala Świąteczna Strefy Tańca Art Dance
700 m »

Gala Świąteczna Strefy Tańca Art Dance

Sunday 11:00 (17 December)
Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kam., Skarzysko-Kamienna

Charytatywny Koncert Świąteczny Patrycji Zarychty
Music
700 m »

Charytatywny Koncert Świąteczny Patrycji Zarychty

Sunday 19:00 (17 December)
Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kam., Skarzysko-Kamienna

SDM - Stare Dobre Małżeństwo
700 m »

SDM - Stare Dobre Małżeństwo

Friday 19:00 (26 January)
Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kam., Skarzysko-Kamienna

Punky Reggae live 2018 / Skarżysko Kamienna - Semafor
1450 m »

Punky Reggae live 2018 / Skarżysko Kamienna - Semafor

Saturday 18:00 (17 February)
Semafor, Skarzysko-Kamienna

Pokazy zabiegów kosmetycznych
2.6 km »

Pokazy zabiegów kosmetycznych

Saturday 08:30 (16 December)
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej, Skarzysko-Kamienna

28.12 - Licealny Sylwester / Zakończenie licealnego roku!
1850 m »

28.12 - Licealny Sylwester / Zakończenie licealnego roku!

Thursday 21:00 (28 December)
Kombinat Formy, Skarzysko-Kamienna