III Swarzędzki Bieg WOŚP

III Swarzędzki Bieg WOŚP


When?

Start time: Sunday 11:00 (14 January)
End time: Monday 22:00 (15 January)

About

I. Organizator

1. Organizatorem III SWARZĘDZKIEGO BIEGU WOŚP jest Swarzędzki Sztab 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (kod pocztowy: 62-020 Swarzędz).
2. III Swarzędzki Bieg WOŚP został objęty Honorowym Patronatem przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Pana Mariana Szkudlarka.

II. Cel biegu = cel 26. Finału WOŚP

1. Zbiórka pieniędzy dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.
2. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

III. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się 14 stycznia 2018 roku.
2. Oficjalne otwarcie III SWARZĘDZKIEGO BIEGU WOŚP odbędzie się o godzinie 11:00, a zakończenie biegu odbędzie się o godzinie 12:15.
3. Start i meta zlokalizowane będą na Stadionie Miejskim im. M. Zaporowskiego przy ul. Św. Marcina.
4. Długość trasy: około 5 km.
5. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez Straż Miejską, służbę ochrony oraz wolontariuszy WOŚP.
6. Szczegółowa trasa biegu:
*linia niebieska – droga powrotna

IV. Zasady uczestnictwa

1. W III SWARZĘDZKIM BIEGU WOŚP mogą wziąć udział osoby, które do dnia biegu, tj. 14.01.2018 ukończyły 16. rok życia. Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej jest wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Każdy uczestnik biorący udział w biegu musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.
4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
5. Bieg odbywa się bez pomiaru czasu.
6. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

V. Zgłoszenia i opłata startowa

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane elektronicznie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie: http://www.swarzedz.pl/bieg_wosp
2. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 grudnia 2017 roku.
3. Limit uczestników w biegu wynosi 350 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
4. Opłata startowa za udział w biegu jest całkowicie dobrowolna. Będzie można ja uiścić przy okazji odbioru pakietu startowego – na każdym ze stanowisk znajdować się będzie tzw. Puszka Biegacza. Dochód z biegu będzie w całości przeznaczony na cel 26. Finału WOŚP - zbiórka pieniędzy dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.
5. Każdy uczestnik biegu otrzymuje:
a) Numer startowy wraz z agrafkami
b) Medal na mecie biegu
6. Pierwsza trójka kobiet oraz pierwsza trójka mężczyzn na mecie biegu otrzymuje okolicznościowe statuetki.

BIURO ZAWODÓW – odbiór numerów startowych; weryfikacja uczestników
1. Odbiór pakietów startowych:
a) w dniu biegu, godz. 9:00 - 10:45, hala SCSiR, ul. Św. Marcina
2. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia tego biegu.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w wiadomości mailowej zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.Events around Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji

Dekoracja Świąteczna - konkurs
550 m »

Dekoracja Świąteczna - konkurs

Thursday 15:00 (21 December)
Swarzędz, Swarzedz

Koncert Bożonarodzeniowy
Music
550 m »

Koncert Bożonarodzeniowy

Saturday 19:00 (16 December)
Swarzędz, Swarzedz

Maraton charytatywny dla Tobiasza w Organic Fitness Swarzędz
1150 m »

Maraton charytatywny dla Tobiasza w Organic Fitness Swarzędz

Tuesday 18:00 (12 December)
Organic.Fitness Swarzędz, Swarzedz

Sylwester w pracowni Start w Swarzędzu
1150 m »

Sylwester w pracowni Start w Swarzędzu

Sunday 19:00 (31 December)
Pracowniastart, Swarzedz

Bal Sportu 2018!
1100 m »

Bal Sportu 2018!

Saturday 19:00 (10 February)
Eurohotel Swarzędz, Swarzedz

Kolędowanie Z Carpiami - Szymon Wydra & Carpe Diem
2.9 km »

Kolędowanie Z Carpiami - Szymon Wydra & Carpe Diem

Sunday 18:00 (17 December)
Swarzędzka Sala Koncertowa, Zalasewo

Curriculum The Dawson Academy
5.4 km »

Curriculum The Dawson Academy

Friday 09:00 (09 March)
Akademia Dawsona Polska, Poznan

Mikołajkowy Power Dance Kids
6.3 km »

Mikołajkowy Power Dance Kids

Monday 17:30 (18 December)
Klub Cybinka SM Osiedle Młodych w Poznaniu, Poznan