Events around Instytut Kulturoznawstwa UAM

Zostajemy praktykami 'Metoda Dobrego Startu'
Workshop

Zostajemy praktykami "Metoda Dobrego Startu"

Saturday 09:00 (09 December)
Pro Civitas - Szkoły i Kursy, Kielce

Benio odszedł za TM :(
Volunteering

Benio odszedł za TM :(

Tuesday 00:00 (31 October)
Kundel Bury I Kocury, Stefanowo

Studium poznawczo-behawioralnej psychoterapii dzieci i młodzieży
Workshop

Studium poznawczo-behawioralnej psychoterapii dzieci i młodzieży

Saturday 10:00 (28 October)
Instytut Edukacji i Terapii, Poznan

Wieczór Historyczny w Starej Prochowni na Jeżycach
Health

Wieczór Historyczny w Starej Prochowni na Jeżycach

Friday 19:00 (29 September)
Jeżyckie Centrum Kultury, Jezyce

Puchar Róży Wiatrów - zawody morskie plażowe
Health

Puchar Róży Wiatrów - zawody morskie plażowe

Friday 16:00 (29 September)
Koło PZW Nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Poznan

Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku - konferencja naukowa 2017
Workshop

Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku - konferencja naukowa 2017

Friday 09:00 (29 September)
Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku - konferencja naukowa, Poznan

I Międzynarodowa Konferencja Międzykulturowa opieka medyczna
Book

I Międzynarodowa Konferencja Międzykulturowa opieka medyczna

Monday 08:00 (04 December)
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, Poznan

TM: Łańcuchy anatomiczne w ruchu (3/6)
Workshop

TM: Łańcuchy anatomiczne w ruchu (3/6)

Saturday 12:00 (18 November)
BODY WORK, Poznan


III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego


When?

Start time: Thursday 22:00 (21 September)
End time: Saturday 01:00 (23 September)

Where?

Instytut Kulturoznawstwa UAM
Szamarzewskiego 89a, Poznan
Workshop

About

KULTURY W RUCHU. MIGRACJE - TRANSFERY - EPISTEMOLOGIE.

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Zjeździe PTK, organizowanym pod hasłem: „Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie”. Zaproszenie skierowane jest do członków Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, ale również do szerokiego grona akademików, którzy problemami kultury się interesują.

W obecnej edycji przedmiotem obrad Zjazdu będzie status nauk o kulturze w kontekście zjawisk współczesnego nomadyzmu i mobilności kulturowej. Nauki o kulturze znajdują się dziś w podwójnie paradoksalnym położeniu. Zarówno obszar pola przedmiotowego badań kulturowych, jak i granice poszczególnych kultur stanowią przestrzenie w równym stopniu zdestabilizowane, formujące się na nowo, nieokrzepłe, ruchliwe. W ostatnim czasie wygnanie, migracja, diaspora, uchodźstwo straciły charakter zmetaforyzowanych kategorii rodem ze słownika progresywnej teorii. Stały się na powrót określeniami bliskimi doświadczeniu kulturowemu, wyrażającemu się w języku potocznym, który przywołują. W formie surowej i nieprzepracowanej teoretycznie wracają – dogłębnie, jak się wydawało, przedyskutowane problemy granic etnosów, lęku przed obcym, reguł inkluzji/ekskluzji wspólnotowej, wyobrażeń krzywdy, dominacji, szoku kulturowego, a także technologicznej, ekonomicznej, kulturowej dyfuzji i/lub „strukturalnej przemocy”.
Myślenie kultur w ruchu – szlaków migracji, miejsc kontaktu, transferów kompetencji, technik i pojęć, wymaga zasadniczych przewartościowań w procesie wytwarzania i upowszechniania wiedzy kulturoznawczej, ale jest też szansą na ponowne przedefiniowanie jej własnych tradycji i pojęć. Proponujemy refleksję nad takimi kwestiami jak:
- kulturowe a/i kulturoznawcze sposoby definiowania terytorium, władzy i praw
- kultury w ruchu a ruchy kulturowe
- kulturowe wymiary uchodźstwa – obrazy medialne, dyskursy publiczne i stanowiska badawcze
- ruchy nacjonalistyczne a re-tradycjonalizacja narodu jako wspólnoty wyobrażonej
- refleksja teoretyczno-kulturowa w sytuacji wyzwań migracyjnych, ekonomicznych i globalnych problemów ekologicznych
- migracje pojęć, wyobrażeń, zasobów i ludzi
- wpływ mediów na wspólnoty i tożsamości kulturowe
- de-nacjonalizacja teorii i de-terytorializacja sztuki
- mechanizmy przekładu kulturowego, zmiany paradygmatycznej, instytucjonalnych rekonfiguracji praktyki i teorii.

HARMONOGRAM:
25 października 2016 – ogłoszenie o konferencji – prośba o nadsyłanie propozycji sesji panelowych
15 grudnia – termin nadsyłania zgłoszeń tematów sesji panelowych od koordynatorów (na adres III Zjazdu 3.zjazd.ptk@gmail.com)
15 stycznia 2017 – ogłoszenie zatwierdzonych przez Radę Programową sesji na stronie PTK
31 marca – termin nadsyłania streszczeń wystąpień do poszczególnych sesji panelowych (na adresy koordynatorów paneli)
28 kwietnia – ogłoszenie o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia na konferencję. Koordynatorzy paneli przesyłają spis wybranych wystąpień do Rady Programowej
początek czerwca – program konferencji

Wysokość opłaty: 350 PLN (dla członków i członkiń PTK, pod warunkiem opłacenia tegorocznej składki członkowskiej) i 400 PLN (dla pozostałych uczestników); 200 PLN dla doktorantów/ek i studentów/ek (członków i członkiń PTK, pod warunkiem opłacenia tegorocznej składki członkowskiej) i 250 PLN (dla pozostałych doktorantów i studentów).
Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, kawę, herbatę i przekąski.
Wybrane wystąpienia opublikowane zostaną w formie monografii wieloautorskich oraz numerów wybranych czasopism.

Rada Programowa:
prof. dr hab. Ewa Kosowska – prezes PTK
prof. UwB dr hab. Alicja Kisielewska
dr hab. Iwona Kurz
prof. UJ dr hab. Tomasz Majewski
prof. UJ dr hab. Małgorzata Radkiewicz
prof. dr hab. Ewa Rewers
prof. UAM dr hab. Jacek Sójka
dr hab. Dorota Wolska
prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

Komitet Organizacyjny Zjazdu:
sekretarz: dr hab. Joanna Ostrowska
dr Małgorzata Jankowska
dr Rafał Koschany
dr hab. prof. UAM Marianna Michałowska
dr Agata Skórzyńska
dr Tomasz Żaglewski
dr Jacek Zydorowicz