Jaworznianie Przeciw Imigrantom

Jaworznianie Przeciw Imigrantom


When?

Start time: Sunday 23:00 (31 December)
Other

About

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest dbanie o bezpieczeństwo i dobro naszych rodzin i rodaków, a nie solidarność wobec problemów innych państw, które w swej historii nigdy się nią wobec Polaków nie wykazały. (Gdzie byli podczas Rozbiorów? Gdzie podczas I i II WŚ? Gdzie podczas paktu Ribbentrop- Mołotow? Gdzie w Jałcie? Nie możemy narażać własnych rodzin dla interesów grupki zarządców Unii Europejskiej.

Jeśli mamy kogoś przyjąć to Polaków zesłanych na wschód, z Ukrainy, Litwy, Kazachstanu, Syberii....musimy zająć się najpierw naprawą własnego państwa, by mieć możliwość naprawy innych

Na chwilę obecną 63 rodziny czekają na przydział lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych naszego miasta oraz ponad 400 rodzin z powodów ekonomicznych jest zagrożonych eksmisją.

Dlatego kierujemy list otwarty do Pana Pawła Silberta - Prezydenta Miasta Jaworzno o następującej treści:

"Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się do Pana z prośbą o określenie stanowiska władz naszego miasta w sprawie deklaracji rządu RP dotyczącego przyjęcia nielegalnych imigrantów z rejonów Bliskiego Wschodu i Afryki Zachodniej.

Nasza prośba wiąże się z narastającymi obawami mieszkańców Jaworzna wynikającymi z postawy, którą we wspomnianej kwestii przyjęły władze państwowe. Postawa ta otwiera nasz kraj na przyjęcie tysięcy obcych kulturowo i religijnie migrantów, którzy, według dużej części mieszkańców naszego miasta mogą stanowić wieloaspektowe zagrożenie. Obranie zatem przez władze miasta stanowiska sprzecznego z deklaracją rządową będzie sygnałem do uspokojenia rodzących się obaw i dowodem na przedkładanie interesu mieszkańców nad niejasnymi intencjami władz państwowych.

Stanowisko takie będzie ponadto wyraźnym znakiem m.in. dla kilkudziesięciu rodzin czekających na przydział lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych naszego miasta oraz kilkuset rodzin z powodów ekonomicznych zagrożonych eksmisją. Znakiem, który utwierdzi te rodziny w przekonaniu, że nie pozostaną bez wsparcia ze strony miasta, a ich dobro będzie miało znaczenie nadrzędne wobec groźby zasiedlenia lokali komunalnych i socjalnych przez przybyszów z zewnątrz.

Widzimy wyraźnie na przykładzie państw Europy Zachodniej i Skandynawii, że eksperyment tworzenia społeczeństw multikulturowych zakończył się całkowitym fiaskiem i przyniósł katastrofalne dla pierwotnych mieszkańców tych państw skutki. Mówimy tu między innymi o braku asymilacji przybywających grup imigrantów, o wzroście przestępczości, czy izolacji części miast, które pozostają wyłączone spod jakiejkolwiek jurysdykcji i kontroli służb bezpieczeństwa.

Głęboko wierzymy, że Pan, Panie Prezydencie, jako człowiek dbający o dobro naszej lokalnej wspólnoty, po raz kolejny stanie po stronie mieszkańców w jednym szeregu z prezydentami takich miast jak m.in. Szucz czy Lubawa. Liczymy, że wyrażając jasno brak przyzwolenia na przyjmowanie do naszego miasta nielegalnych imigrantów, nie bojąc się tym samym reakcji władz centralnych, zapewni Pan nam poczucie bezpieczeństwa i udowodni raz jeszcze, że dobro Jaworznian jest dla pańskiego urzędu najważniejszym celem.

Z wyrazami szacunku,
Jaworznicka Inicjatywa Narodowa
Ruch Narodowy Jaworzno,
Kongres Nowej Prawicy - Jaworzno
Partia KORWiN Jaworzno"Upcoming events at Jaworzno, Poland

Shanti- W Domku
Volunteering

Shanti- W Domku <3

Thursday 22:00 (14 December)
Jaworzno, Poland, Jaworzno

Zoe - kim jestem ? skąd się wziełam ?
Volunteering

Zoe - kim jestem ? skąd się wziełam ?

Wednesday 14:00 (20 December)
Jaworzno, Poland, Jaworzno