Komórki macierzyste pomocą dla Mojej Mamy!

Komórki macierzyste pomocą dla Mojej Mamy!


When?

Start time: Sunday 14:00 (31 December)
End time: Sunday 17:00 (31 December)
Workshop

About

U mojej Mamy w październiku 2014 roku zdiagnozowano przewlekłą chorobę neurologiczną- stwardnienie zanikowe boczne. Niestety choroba bardzo szybko postępuje. W ciągu 1,5 roku Mama nie może już sama funkcjonować. Potrzebuje stale opieki drugiej osoby.
Stwardnienie zanikowe boczne jest chorobą (jeszcze) nieuleczalną. Na świecie prowadzone są badania na temat tej choroby ale niestety jak do tej pory jej przyczyny i sposób leczenia nie są znane.
SLA jest chorobą neurodegradacyjną i poelga ona na porażeniu neuronów ruchowych. W toku rozwoju tej choroby dochodzi do systematycznego pogarszania się sprawności ruchowej, a w późniejszych etapach do całkowitego paraliżu i ostatecznie śmierci poprzez zatrzymanie mięśni oddechowych.
Kilka tygodni temu moja Mama została zakwalifikowana do eksperymentalnego leczenia komórkami macierzystymi z krwi pępowinowej.Leczenie miałoby miejsce w Olsztynie w Instytucie Terapii Komórkami Macierzystymi przy olsztyńskim uniwersytecie.
Terapie oparte na komórkach macierzystych oferują możliwość wymiany starych i „zepsutych” komórek na nowe a także regenerację tkanek i organów. Komórki macierzyste to komórki, które niosą ze sobą ogromny potencjał terapeutyczny do leczenia chorób genetycznych i zwyrodnieniowych, które do tej pory nie poddawały się żadnej z metod terapeutycznych. Mogą być także stosowane, po uprzedniej modyfikacji genetycznej, jako cząsteczki dostarczające lecznicze jednostki do uszkodzonych tkanek lub organów.
Jest to duża szansa dla mojej Mamy. Niestety, jak to bywa w medycynie eksperymentalnej, jest to terapia kosztowna. Całość leczenia, które zawiera w sobie trzy wszczepienia komórek to niestety aż 54tyś, złotych. Ja i moja rodzina zaczęliśmy już podejmować pewne działania, aby uzbierać dla Mamy pieniądze chociażby na jedno wszczepienie (18tysięcy) .
Postanoiliśmy utworzyć to wydarzenie aby trafić do ludzi którzy mogliby Nam pomóc.Chcemy walczyć z tą chorobą i chcemy z nią wygrać. Mimo wszystko nie mamy zamiaru się poddawać!!!

Prosimy Was o pomoc, gdyby ktoś chciał pomóc mojej Mamie może wpłacić pieniążki na konto jako darowizny:
- na konto, które Mama ma w Caritas Diecezji Sandomierskiej:
33 1240 2786 1111 0010 5670 9561 z dopiskiem "Darowizna dla Pani Bernardy Jurkowskiej"
ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz
- lub na konto prywatne
88 1020 4913 0000 9102 0132 2486 z dopiskiem "Darowina dla Bernardy Jurkowskiej"
Chmielów 278
39-442 Chmielów

DZIĘKUJEMY KAŻDEMU ZA OKAZANE WSPARCIE W KAŻDEJ POSTACI!Upcoming events at Chmielów, Poland

Podarujmy Mojej Mamie lepsze życie!
Fundraising

Podarujmy Mojej Mamie lepsze życie!

Sunday 14:00 (31 December)
Chmielów, Poland, Chmielów