Konkurs dla młodzieży 'Moda na Look'

Konkurs dla młodzieży "Moda na Look"


When?

Start time: Monday 15:00 (08 January)
End time: Monday 18:00 (12 March)

About

Regulamin Konkursu dla młodzieży w wieku 13-19 lat w ramach II Festiwalu Inicjatyw Twórczych Dzieci i Młodzieży „Akcja – Kreacja”

1. Cele:
– promocja współczesnej twórczości dziecięcej i młodzieżowej ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów i akcji artystycznych;
– wyróżnienie najlepszych prac i ich autorów;
– inspirowanie do aktywności twórczej;
– zwrócenie krytycznej uwagi na uniformizację i komercyjny charakter mody, jej potencjału, ale też zagrożeń, włączając w to wykluczenie z powodu braku pieniędzy na „modne” ubrania;
– kształtowanie poczucia smaku, gustu;
– zapoznanie uczestników z kanonami klasycznego piękna, historią mody podczas cyklicznych warsztatów ze specjalistami;
– aktywizacja szkolnych i pozaszkolnych grup dziecięcych i młodzieżowych;
– „oswajanie” dzieci i młodzieży z zagadnieniami sztuki wykorzystującej nowe technologie (Moda a nowe technologie);
– edukacja w zakresie odbioru nowej sztuki, nowych trendów i zjawisk kulturowych;
– inspirowanie do wielowymiarowego rozumienia zjawiska jakim jest Moda;
– zwrócenie uwagi na strój/ubiór/look, które mogą być wyrazem: tożsamości, przynależności do grupy, buntu, indywidualizmu i oryginalności.

2. Harmonogram konkursu:
8.01- 12.03.2018 r. – Konkurs dla dzieci w wieku od 6-12 lat: kostium, film animowany, praca plastyczna (Kim chciałbym być w przyszłości?).
8.01- 19.03.2018 r. – Konkurs dla młodzieży w wieku 13-19 lat: fotografia, film, projekt ubioru/kostiumu/biżuterii (Jak Ty się widzisz, jak widzą Cię inni?). Termin zgłaszania prac konkursowych 8 stycznia – 19 marca 2018 r.
Październik – marzec: Warsztaty i spotkania przygotowujące do konkursu
12-13.04.2018 r. – Finał Festiwalu: 12 kwietnia 2018 r. – warsztaty i spotkania; 13 kwietnia 2018 r. – wręczenie nagród i przegląd prac nagrodzonych (pokaz mody, projekcje filmów, wernisaż wystawy).

3. Uczestnicy
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby w wieku 13-19 lat (kategoria młodzieżowa)
Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub przez zespoły (np. grupy szkolne, grupy zajęć pozaszkolnych i inne).

4. Tematyka prac
Zgłaszane prace (w kategoriach: fotografia, film, projekt ubioru / kostiumu) powinny być inspirowane cytatem: „To, co masz na sobie, świadczy o tym, jak prezentujesz się światu, a już zwłaszcza dziś, kiedy kontakty ludzkie są, a zaraz ich nie ma. Moda to żywy język”. Miuccia Prada

5. Wymagania techniczne i warunki zgłaszania prac
• W kategorii FOTOGRAFIA
- Do konkursu należy zgłaszać prace fotograficzne zrealizowane samodzielnie lub zespołowo, wykonane w technice cyfrowej lub analogowej, wywołane na papierze lub zapisane w formie cyfrowej.
- Fotografie zapisane w formie cyfrowej należy przesyłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na płycie CD lub nośniku USB. Pliki powinny być zapisane w rozszerzeniu JPG lub PDF w rozdzielczości 300 dpi. W zależności od decyzji Organizatora fotografie będą drukowane w rozmiarze A3 lub A4.
-W przypadku przesyłania zgłoszeń pocztą elektroniczną należy załączyć plik graficzny oraz wypełnioną kartę zgłoszenia (skan lub plik tekstowy doc).
-Fotografie w formie papierowej należy przesyłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć na wskazany adres wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.
-Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: festiwal.sckm@gmail.com lub tradycyjną na nośnikach USB lub CD. Prace plastyczne należy nadsyłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15.
• W kategorii FILM
- Do udziału należy zgłaszać autorskie krótkie filmy, zrealizowane samodzielnie lub zespołowo (także z pomocą opiekuna). Gatunek i format filmu jest dowolny (np. video art, animacja komputerowa, poklatkowa, film nagrany amatorską kamerą lub telefonem komórkowych, spot reklamowy, teledysk, scenka fabularna, film instruktażowy, prezentacja edukacyjna itp.). Czas trwania nie może przekroczyć 5 minut. Film należy zapisać w wybranym formacie: AVI, MP4, MPG, MOV.
- Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: festiwal.sckm@gmail.com lub tradycyjną na nośnikach USB lub CD. Prace plastyczne należy nadsyłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15.

• W kategorii PROJEKT UBIORU/KOSTIUMU
- W przypadku projektu ubioru/kostiumu ocenie Jury podlegają projekty. Do projektu należy dołączyć zdjęcie jego realizacji. Laureat Konkursu zaprezentuje gotowy ubiór lub kostium w trakcie finałowego pokazu mody.
- Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice płaskiej (w formacie nie większym niż B2) lub przestrzennej (wysokość nie większa niż 50 cm). Dobór materiałów jest dowolny (z wykluczeniem materiałów spożywczych).
- Każdy projekt powinien nosić swój tytuł.
- Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: festiwal.sckm@gmail.com lub tradycyjną na nośnikach USB lub CD. Prace plastyczne należy nadsyłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15.

Do zgłaszanych prac należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA dostępną na stronie www.sckm.krakow.pl oraz w regulaminie.
Prace należy przesyłać najdalej do 19 marca 2018 r. (młodzież).
Zgłoszenie prac do udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie zgłoszonych prac w mediach, druku, publikowanie ich w Internecie, umieszczenie na nośnikach cyfrowych oraz eksponowanie ich w innych miejscach z podaniem danych osobowych w celu propagowania konkursu. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oświadcza, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji konkursu oraz działalności SCKM.

6. Ocena prac
Nadesłane i wybrane prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy, projekcji filmów oraz pokazu mody podczas finałowego przeglądu 13 kwietnia 2018 r. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione. Podczas oceny prac jury weźmie pod uwagę poziom artystyczny prac oraz zgodność z tematem: Moda na „Look”.
Jury zastrzega sobie możliwość nagrodzenia i wyróżnienia dowolnej ilości prac – w zależności od ich poziomu artystycznego. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody oraz wezmą udział w wydarzeniach towarzyszących.
Prace oceni jury składające się z artystów oraz pedagogów. Posiedzenie jury odbędzie się 20 marca 2018 roku. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży.

7. Warsztaty
Chętnym, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności zapraszamy na spotkania z artystami, prelekcje, wykłady oraz warsztaty, podczas których zostaną wykonane prace konkursowe.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!Upcoming events at Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

Scena Młodego Widza - Teatr w Ruchu

Scena Młodego Widza - Teatr w Ruchu

Sunday 11:00 (11 March)
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, Kraków

Events around Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

Czesław Mozil Śpiewa dla Kobiet i nie tylko Zajazd Mazowsze

Czesław Mozil Śpiewa dla Kobiet i nie tylko Zajazd Mazowsze

Friday 19:00 (09 March)
Hotel Zajazd Mazowsze, Słupno

Krzysztof Daukszewicz – „ Króliczki Pana Ministra” 21- kwietnia

Krzysztof Daukszewicz – „ Króliczki Pana Ministra” 21- kwietnia

Saturday 19:00 (21 April)
Hotel Zajazd Mazowsze, Słupno

EKT Gdynia zagra 8-go Marca „Dzień-Kobiet” w Zajazd Mazowsze

EKT Gdynia zagra 8-go Marca „Dzień-Kobiet” w Zajazd Mazowsze

Thursday 19:00 (08 March)
Hotel Zajazd Mazowsze, Słupno

Konferencja UHY ECA dla Organów Zarządzających w JZP
950 m »

Konferencja UHY ECA dla Organów Zarządzających w JZP

Thursday 09:00 (22 March)
UHY ECA, Kraków

Naukowo w Chęcinach i Kielcach - wycieczka szkolna
800 m »

Naukowo w Chęcinach i Kielcach - wycieczka szkolna

Tuesday 09:00 (20 March)
VIA Cracovia, Kraków

Święto Kobiet
1050 m »

Święto Kobiet

Thursday 17:30 (08 March)
Babie Lato, Kraków

Project Managerka jako liderka i jako kobieta
1400 m »

Project Managerka jako liderka i jako kobieta

Wednesday 18:00 (07 March)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków

Juwenalia UEK 2018 I Koncert Główny
Music
1400 m »

Juwenalia UEK 2018 I Koncert Główny

Thursday 16:30 (10 May)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków