Kraków: Integracja odruchów ustno-twarzowych poziom 1

Kraków: Integracja odruchów ustno-twarzowych poziom 1


When?

Start time: Saturday 09:00 (08 September)
End time: Sunday 15:00 (09 September)

About

Szkolenie: Integracja odruchów ustno-twarzowych poziom 1

Prowadzący:
mgr Joanna Kowalewska
fizjoterapeuta, ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i neurologopedii. Licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Doświadczenie zdobywała na turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych w kraju i za granicą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut dr Svietlany Masgutovej. Od wielu lat prowadzi własną praktyką terapeutyczną pracując z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim i Gdańskim oraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą Prowadzi zajęcia dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Logopedii, Neurologopedii Klinicznej, Oligofrenologopedii oraz Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Systematycznie podnosi swoją wiedzę biorąc udział w licznnych konferencjach i szkoleniach. Jest terapeutą Bowtech oraz instruktorem masażu Shantala. Ukończyła również szkolenia z arteterapii, kinezjologii edukacyjnej, dotyku dla zdrowia, neurofunkcjonalnej reorganizacji Metodą Padovan, neuromotorycznej regulacji obszarów ustno-twarzowych. W Niepublicznej Szkole „Dar Losu” prowadzi diagnozę stopnia integracji odruchów i terapię integracji odruchów wg. Metody Masgutovej.

Termin: 8-9 września 2018 r.
Godziny zajęć: sobota 09:00-17:00, niedziela 09:00-15:00
(18h dydaktycznych)
Miejsce: Kraków
Cena: 650 zł
Uczestnicy: Logopedzi, studenci logopedii
Liczba miejsc: 20-34

Zgłoszenia on-line: http://bit.ly/Kraków_Integracja

Cel szkolenia:
Zapoznanie z nowym programem terapeutycznym skierowanym na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.

Program:
Integracja odruchów ustno-twarzowych - jest to program terapeutyczny, opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Swietłanę Masgutową, na bazie jej wieloletnich badań nad rozwojem ruchowym oraz doświadczeń w pracy terapeutycznej na całym świecie. Przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

Znaczenie motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka
Odruchy ustno-twarzowe a rozwój mowy
Odruchy ustno-twarzowe wg dr S. Masgutowej – koncepcja terapii integracyjnej
,,Integracja odruchów ustno-twarzowych” a wyzwanie rozwojowe wg dr S. Masgutowej
Możliwości diagnozowania stanu integracji odruchów
Techniki pracy ze schematami odruchów ustno-twarzowych
Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.
W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00090/2016Upcoming events at Kraków, Poland

Odchudzanie bez liczenia kalorii - szkolenie Kraków

Odchudzanie bez liczenia kalorii - szkolenie Kraków

Sunday 11:00 (27 May)
Kraków, Poland, Kraków

Zanim IN VITRO - czego lekarz Ci nie powie

Zanim IN VITRO - czego lekarz Ci nie powie

Saturday 10:00 (02 June)
Kraków, Poland, Kraków

Festiwal Miłosza 2018

Festiwal Miłosza 2018

Thursday 08:00 (07 June)
Kraków, Poland, Kraków

Bieg z przeszkodami dla dzieci

Bieg z przeszkodami dla dzieci

Saturday 10:00 (09 June)
Kraków, Poland, Kraków

Skoki i skoczność w cheerleadingu

Skoki i skoczność w cheerleadingu

Saturday 10:00 (09 June)
Kraków, Poland, Kraków

Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego

Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego

Saturday 10:00 (23 June)
Kraków, Poland, Kraków

12. PZU Bieg Trzech Kopców

12. PZU Bieg Trzech Kopców

Sunday 10:30 (30 September)
Kraków, Poland, Kraków

Whitney - Queen of The Night

Whitney - Queen of The Night

Sunday 19:30 (09 December)
Kraków, Poland, Kraków