Kurs instruktora warsztatów ceramicznych.

Kurs instruktora warsztatów ceramicznych.


When?

Start time: Saturday 11:00 (03 March)
End time: Sunday 17:00 (04 March)

About

Kurs organizowany jest z myślą o zakładających własną pracownię, prowadzących zajęcia arteterapeutyczne, nauczycielach plastyki, instruktorach terapii zajęciowej, prowadzących zajęcia plastyczne w świetlicach środowiskowych oraz wszystkich, którzy chcą uzyskać skondensowaną i praktyczną wiedzę z zakresu ceramiki. Kurs podzielony jest na dwa osobne bloki tematyczne. Każdy z uczestników dostaje certyfikat ukończonego kursu, potwierdzający zdobyte umiejętności.

.......................................................................................................

Termin:03-04.03.2018

Czas trwania: 12 h (dwa dni, w godzinach: sobota 11:00-17:00, niedziela 10.00-16:00)

Koszt:480zł
Kontakt: art@quapcia.pl

.........................................................................................................
Instructor's workshops
These workshops are organized for those who are establishing their own workplace, also running art therapy classes; also for art teachers, occupational therapy instructors running art classes in community day care centers and for all who want to obtain capsular and practical knowledge on ceramics.

Contact: art@quapcia.pl