Miasto pod napięciem

Miasto pod napięciem


When?

Start time: Thursday 10:00 (28 September)
End time: Friday 17:00 (29 September)

Where?

Socjologia Katowice
Bankowa 11, Katowice
Workshop

About

„Miasto pod napięciem” to konferencja organizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego pod patronatem Sekcji Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Konferencja jest skierowana do badaczy miasta, dlatego zapraszamy na nią nie tylko socjologów, ale także geografów społecznych, architektów i urbanistów, kulturoznawców, ekonomistów, polityków społecznych, politologów i specjalistów od marketingu. Mile widziani będą też aktywiści miejscy. Chcielibyśmy, by konferencja była forum wymiany poglądów wszystkich tych osób, które badają i zmieniają miasto.
Tytuł konferencji zapożyczyliśmy z książki Andy’ego Merrifielda "Nowa kwestia miejska". Merrifield zaś inspirował się zbiorem esejów Erica Hazana "Paris sous tension". Nie chodzi nam jednak o bezpośrednie nawiązanie do pracy brytyjskiego badacza i aktywisty miejskiego, choć refleksja nad recepcją jego prac byłaby z pewnością inspirująca. Chcemy zaproponować podjęcie próby identyfikacji i opisu społecznych napięć generowanych we współczesnych miastach, których świadkami jesteśmy na co dzień. Napięcia te pojawiają się w kwestiach fundamentalnych, takich jak istnienie miasta jako wspólnoty politycznej lub wtedy, kiedy mówimy o prawie do miasta. Generowane są też w sferze codziennych praktyk miejskich i dotyczą obecności zieleni w mieście, alternatywnych sposobów poruszania się po nim czy też spędzania wolnego czasu w przestrzeni publicznej. Przedmiotem dyskusji prowadzonej na konferencji byłaby identyfikacja tych napięć, refleksja nad ich źródłami oraz nad sposobami ich niwelowania.
Interesuje nas spojrzenie na „miasto pod napięciem” z wielu perspektyw badawczych i poddanie go analizie na różnych płaszczyznach, nie tracąc przy tym z pola widzenia zarówno mikropolis, jak i miasta globalnego. Chcielibyśmy, aby przedmiotem naszej refleksji było nasze przygotowanie do opisu napięć panujących w mieście i wyposażenie nas w narzędzia, które pozwalałyby je badać.
Proponujemy, by dyskusja skoncentrowana była wokół kilku bloków tematycznych:
- miejskość w dobie społeczeństwa ponowoczesnego;
- postpolis czy region metropolitalny;
- miasto jako wspólnota polityczna;
- uspołecznienie miasta;
- partycypacja w przestrzeni miasta;
- konflikty społeczne i miejskie nierówności;
- ruchy miejskie i miejski protest;
- odnowa miasta;
- tożsamość miasta i jego mieszkańców;
- przestrzenie miejskiej tożsamości;
- kultura w „mieście pod napięciem”;
- napięcia w przestrzeni publicznej miasta.

Rada Programowa Konferencji:
prof. zw. dr hab. Krzysztof Frysztacki – Uniwersytet Jagielloński
prof. zw. dr hab. Bohdan Jałowiecki – Uniwersytet Warszawski
mgr inż. arch. Paweł Jaworski – Fundacja „Napraw Sobie Miasto”
prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Andrzej Majer – Uniwersytet Łódzki
prof. zw. dr hab. Ewa Rewers – Uniwersytet Adama Mickiewicza
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Paweł Starosta – Uniwersytet Łódzki
prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Robert Pyka – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Tomasz Nawrocki – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr hab. Tomasz Nawrocki – przewodniczący
dr hab. Robert Pyka
dr Andrzej Górny
dr Agata ZygmuntEvents around Socjologia Katowice

Zostajemy praktykami 'Metoda Dobrego Startu'
Workshop

Zostajemy praktykami "Metoda Dobrego Startu"

Saturday 09:00 (09 December)
Pro Civitas - Szkoły i Kursy, Kielce

Benio odszedł za TM :(
Volunteering

Benio odszedł za TM :(

Tuesday 00:00 (31 October)
Kundel Bury I Kocury, Stefanowo

W 2017 roku dokonam analizy słowotwórczej wyrazu 'ładowarka'
Food&Drink
50 m »

W 2017 roku dokonam analizy słowotwórczej wyrazu "ładowarka"

Friday 23:00 (15 December)
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice

Kulturowa historia podróżowania - konferencja naukowa
Workshop
50 m »

Kulturowa historia podróżowania - konferencja naukowa

Monday 09:00 (27 November)
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - Ciniba, Katowice

III Katowickie Spotkania Psychometryczne
Wellness
100 m »

III Katowickie Spotkania Psychometryczne

Wednesday 08:00 (11 October)
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - Ciniba, Katowice

Controlling personalny
Workshop
200 m »

Controlling personalny

Friday 09:00 (13 October)
Hotel ALTUS Prestige, Katowice

Pokaz jesiennych nowości Indigo w Katowicach 24 września 2017
Workshop
200 m »

Pokaz jesiennych nowości Indigo w Katowicach 24 września 2017

Sunday 12:00 (24 September)
Hotel ALTUS Prestige, Katowice

Multiplanowanie® Systemu Samoorganizacji
Workshop
200 m »

Multiplanowanie® Systemu Samoorganizacji

Friday 09:00 (01 December)
Hotel ALTUS Prestige, Katowice