NIE dla wyrzucenia Burmistrza Błaszek z PiS

NIE dla wyrzucenia Burmistrza Błaszek z PiS


When?

Start time: Sunday 20:05 (31 December)
Other

About

Pan Marek Matuszewski Poseł PiS poinformował w dniu 01.02.2016 roku w programie na żywo "To jest temat" o skreśleniu mnie z listy członków Prawa i Sprawiedliwości za to, że pełniąc funkcję publiczną burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, pilnując spraw i dbając o interes gminy zdecydowałem się na bardzo bolesne i trudne społecznie propozycje zmian oświatowych, w tym przedstawiłem propozycję zlikwidowania pięciu z ośmiu szkół podstawowych.
Ten sam poseł jednym tchem zapowiedział, że moje ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość jest przeciw likwidacji szkół zapominając, iż likwidacja gimnazjów była jednym z priorytetów PiS podczas ostatnich wyborów czym w sposób oczywisty komplikuje działanie Rządu.
Ten publiczny lincz dokonany przez Pana Posła, który na oczach milionów telewidzów, samowolnie wykreśla z listy PiS jedynego Burmistrza z Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie sieradzkim w mojej ocenie godzi w zasady demokracji i podważa autorytet Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Metoda zastosowana przez Pana Posła pogwałca zasady obowiązujące w państwie prawa i naraża Prawo i Sprawiedliwość na utratę z takim trudem budowanego zaufania publicznego. Przeraża mnie sposób w jakim poniżono i zlinczowano publicznie członka Prawa i Sprawiedliwości, byłego radnego Powiatu Sieradzkiego III i IV kadencji ale przede wszystkim gospodarza 15 tysięcznej gminy, który jako jedyny włodarz w Polsce i pewnie na świecie przekazywał połowę wynagrodzenia m.in. dla dzieci i młodzieży ze szkół w Gminie Błaszki. Każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje Konstytucyjne prawo do obrony a każdemu legalnie wybranemu włodarzowi prawo do samodzielnego pełnienia funkcji w tym formuowania pomysłu likwidacji nieekonomicznych szkół w celu ratowania gminy od zapaści ekonomicznej.
Oświadczam, że wszystko co robię, robię w interesie 15000 mieszkańców gminy, a każdą decyzję poprzedzam rozważeniem różnych wariantów i rozwiązań. Staram się postępować odpowiedzialnie i roztropnie w interesie wszystkich mieszkańców, a nie tylko grup uprzywilejowanych. Jestem gospodarzem tej gminy i z całą odpowiedzialnością biorę na siebie ciężar trudnych decyzji, które muszę podejmować każdego dnia.

Jednocześnie bardzo proszę Was o pomoc i obronę mojej skromnej osoby, wykonującej w sposób bardzo ofiarny i odpowiedzialny od grudnia 2014 roku funkcję burmistrza Gminy i Miasta Błaszki.
Czuję się zaszczuty i publicznie znieważony!!!
Dołączcie do mojego protestu w obronie mojej godności i mojego członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości!!!

Karol Rajewski
Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki