Obóz z Lucie 2018 Luty / Agility camp with Lucie 2018 February

Obóz z Lucie 2018 Luty / Agility camp with Lucie 2018 February


When?

Start time: Tuesday 18:00 (20 February)
End time: Sunday 17:00 (25 February)

About

Obóz rozpoczyna się kolacją 20.02.2018r. i kończy obiadem 25.02.2018r.
The camp starts with dinner on 20.02.2018r, and ends with lunch 25.02.2018r.
Zakwaterowanie / accommodation:
Pokoje 4-, 3- lub 2 – osobowe z łazienką / Rooms 4, 3 or 2 - persons with bathroom

Opłaty za obóz/ Payments for camp:
cena obozu z jednym psem - 1450zł I rata - 800zł płatna do 06.12.2017r.
price of the camp with one dog II rata - 650zł płatna do 06.01.2018r.
cena obozu z dwoma psami - 2000zł I rata - 1400zł płatna do 06.12.2017r.
price of the camp with two dogs II rata - 600zł płatna do 06.01.2018r.

Opłaty obejmują treningi, pobyt w pokojach z łazienkami, opłatę za pobyt do 2-ch psów, pełne wyżywienie, halę treningową. / Fees include training, stay in rooms with private bathrooms, fee for stay for 2 dogs, full board, training hall.
Opłata za osobę towarzyszącą 450zł / Accompanying person cost 450zł.
Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna. / Minors must be accompanied by a parent or guardian.
Poziom uczestników: od początkujących do zaawansowanych / Level of participants: from beginners to advanced
Ilość uczestników / Number of participants: 12 psów (2 grupy po 6 psów) / 12 dogs (2 groups of 6 dogs)
Zgłoszenia proszę wysyłać na maila / Applications please send an email anna.zukowska@op.pl
W zgłoszeniu proszę podać / In the notification, please state::

DANE PRZEWODNIKA
Imię i nazwisko / First and Last Name
Wiek przewodnika / Age
Imię i nazwisko opiekuna , jeśli przewodnik jest niepełnoletni / Full name of the carer, if the guide is underage
Tel. Kontaktowy / phone
email

DANE PSA
Imię / Name
Wiek / Age
Rasa / Breed
Klasa wzrostowa (S, M, L) / Class
Stopień zaawansowania (A1, A2, A3) / Level
Wysokość na jakiej skacze pies / Height on which a dog is jumping
Przeszkody jakich pies nie pokonuje / Obstacles that dog can’t doUpcoming events at Perzanowo, Poland