Events around Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Zostajemy praktykami 'Metoda Dobrego Startu'
Workshop

Zostajemy praktykami "Metoda Dobrego Startu"

Saturday 09:00 (09 December)
Pro Civitas - Szkoły i Kursy, Kielce

Benio odszedł za TM :(
Volunteering

Benio odszedł za TM :(

Tuesday 00:00 (31 October)
Kundel Bury I Kocury, Stefanowo

KURS Masażu opartego na ruchu Tai-Chi
Workshop

KURS Masażu opartego na ruchu Tai-Chi

Saturday 09:00 (07 October)
LuVital Ludmiła Petrenko, Kraków

Pierwsze Studia Mentoringowe w Krakowie
Workshop

Pierwsze Studia Mentoringowe w Krakowie

Saturday 09:15 (04 November)
Wyższa Szkola Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Kraków

Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego - studia podyplomowe
Workshop

Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego - studia podyplomowe

Saturday 00:00 (21 October)
Studia podyplomowe WSE, Kraków

Język japoński w Krakowie
Party

Język japoński w Krakowie

Wednesday 18:00 (27 September)
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Kraków

Spotkania z improwizacją teatralną - Zofia Zoń. start: 12.10
Comedy

Spotkania z improwizacją teatralną - Zofia Zoń. start: 12.10

Thursday 17:15 (12 October)
Kontakt. Przestrzeń ruchu i tańca., Kraków

Jak zrobić dobrą ksiażkę dla dzieci? - Debata Pod Globusem
Book

Jak zrobić dobrą ksiażkę dla dzieci? - Debata Pod Globusem

Thursday 18:00 (21 September)
Księgarnia Pod Globusem, Kraków


Ogólnopolska Konferencja Kultury: Sztuki Wizualne

Ogólnopolska Konferencja Kultury: Sztuki Wizualne


When?

Start time: Thursday 09:00 (14 September)
End time: Friday 20:00 (15 September)
Workshop

About

O konferencji
Ogólnopolska Konferencja Kultury to przedsięwzięcie umożliwiające wielowątkową środowiskową dyskusję ukierunkowaną na podsumowanie postulatów, wypracowanie propozycji i przygotowanie do wdrożenia rozwiązań odpowiadających na najbardziej ważkie potrzeby artystów i organizatorów życia artystycznego w Polsce. Na Konferencję złoży się cykl 11 sympozjów zorganizowanych według dwóch dopełniających się wzajemnie porządków: tematycznego i geograficznego, oraz konferencja podsumowująca.
W pierwszej fazie przedsięwzięcia odbędzie się pięć sympozjów skupionych na poszczególnych dziedzinach sztuki: muzyce, teatrze, tańcu, sztukach plastycznych oraz sztuce tradycyjnej. Plenarne obrady zaprogramowane z udziałem artystów i organizatorów życia artystycznego mają za zadanie omówienie najistotniejszych zagadnień dla polskiej kultury, zarówno w jej wymiarze instytucjonalnym, jak i z punktu widzenia indywidualnego twórcy. Przedmiotem debaty staną się m.in. status twórcy, ścieżka jego artystycznego rozwoju i samodoskonalenia, organizacja pracy artysty, zagadnienia z zakresu ubezpieczeń, praw autorskich i pokrewnych, model działania instytucji artystycznych, powszechna edukacja kulturalna, upowszechnienie kultury, jej prezentacja i potencjał w promocji międzynarodowej kraju.
Przedyskutowane zostaną obszary domagające się regulacji systemowych, a także kierunki możliwych zmian. Panele poświęcone poszczególnym dziedzinom sztuki dopełni 6 sympozjów regionalnych, których celem będzie dalsza konsultacja proponowanych rozwiązań w ramach określonych obszarów wyłonionych w pierwszej fazie projektu.

Tak przygotowana i przeprowadzona środowiskowa diagnoza życia kulturalnego w Polsce otworzy perspektywę dla nowych rozwiązań, również legislacyjnych, obejmujących w pierwszej kolejności podstawową w tym zakresie Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z powiązanymi aktami prawnymi, a także sformułowanie dobrych praktyk, porozumień i/lub układów zbiorowych.

14 września, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

15.00–15.20 Otwarcie konferencji

15.20–16.50
Definicja artysty i jego status prawny
Moderator: Stanisław Tabisz

16.50–18.20
Model funkcjonowania artysty na rynkach pracy i sztuki
Moderator: Janusz Janowski
15 września

9.00–10.30
Relacja artysta – instytucja w zakresie sztuk wizualnych
Moderatorzy: Janusz Janowski, Hanna Wróblewska

10.30–10.45
Przerwa kawowa

10.45–12.15
Strumienie finansowania: fundusze ministerialne, samorządowe i prywatne
Moderator: Paweł Sosnowski

12.15–13.45
Instytucje sztuk wizualnych – rola, szanse i wyzwania
Moderator: Ewa Łączyńska-Widz

13.45–15.00
Przerwa obiadowa

15.00–16.30
Upowszechnianie sztuki
Moderator: Piotr Bernatowicz

16.30–18.00
Międzynarodowa promocja sztuki za granicą
Moderator: Andrzej Szczerski

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

WSTĘP WOLNY
REJESTRACJA: www.konferencjakultury.pl