One Billion Rising/Nazywam się Miliard

One Billion Rising/Nazywam się Miliard


When?

Start time: Wednesday 17:30 (14 February)
End time: Wednesday 18:30 (14 February)

About

One Billion Rising to ogólnoświatowy protest w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet, przede wszystkim na najbardziej drastyczny, wciąż lekceważony jej przejaw
– przemoc seksualną.
W Polsce OBR koordynuje Fundacja Feminoteka, a w poszczególnych miastach wolontariuszki/sze Antyprzemocowej Sieci Kobiet, która skupia organizacje pracujące na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Tańczy z nami już kilkadziesiąt miejscowości i kilkadziesiąt tysięcy osób w całej Polsce!

W Poznaniu, w zeszłym roku, podczas happeningu na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta protestowałyśmy/liśmy przeciwko gwałtom na randkach.

W tym roku wspólną akcją chcemy poruszyć temat przeciwdziałania przemocy na poziomie lokalnym.

Samorządy mają niezwykle istotną rolę do odegrania w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet – nikt lepiej nie zna potrzeb i problemów swojej społeczności i to one mogą najskuteczniej zadziałać.

Jednak bez podkreślania, że to kobiety i dziewczęta najczęściej stają się ofiarami każdego rodzaju przemocy, trudno przygotować skuteczne programy i trudno temu zjawisku przeciwdziałać.

To okazja do zaapelowania do lokalnych decydentek i decydentów, by temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt stał się dla nich jednym z priorytetowych działań. To także apel do kandydatek i kandydatów w wyborach samorządowych, by kwestie przemocy wobec kobiet włączyli do swoich wyborczych programów.

Chcemy pokazać, że przemoc wobec kobiet dzieje się tu i teraz, obok nas – u naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych, na naszej ulicy, podwórku, domu. Że problem przemocy wobec kobiet jest naszym lokalnym problemem. ( tekst - Feminoteka)

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, bez względu na wiek, płeć, orientację, poziom sprawności, narodowość. MIEJSCE AKCJI ZOSTANIE USTALONE WKRÓTCE! Zaglądajcie na naszą stronę https://www.facebook.com/Nazywam-si%C4%99-Miliard-One-Billion-Rising-Pozna%C5%84-449052585206877/ oraz na stronę Feminoteki http://feminoteka.pl/one-billion-rising-nazywam-sie-miliard-2018/