Performance Project with Ilona Keňová

Performance Project with Ilona Keňová


When?

Start time: Sunday 10:00 (01 July)
End time: Sunday 22:30 (08 July)

Where?

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warsaw, Poland, Warsaw

About

//please scroll for English//

Projekt jest przeznaczony dla tancerzy/performerów z całego świata, którzy posiadają umiejętności przede wszystkim z techniki CI, a także posiadają doświadczenie sceniczne.

Praca nad projektem będzie trwała od 1 do 8 lipca średnio po 5 godziny pracy dziennie z 1 dniową przerwą pomiędzy, w zamkniętej grupie około 20 osobowej. Projekt zakończy się performansem dla publiczności. Dodatkowo w ramach projektu będzie dostępna sala taneczna do własnej praktyki oraz otwarte dżemy taneczne w ramach całego Festiwalu FLOW.

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy przesłać krótkie bio (maksymalnie jedna strona) a także video taneczne ze swoim udziałem na adres: info@perform.org.pl w tytule Performance with Ilona Keňová.

Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco, a zatem kolejność zgłoszeń również jest ważna.
Dzięki finansowemu wsparciu z Urzędu Miasta Warszawy koszt projektu wynosi tylko 450 pln.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania na ten unikatowy projekt z techniki CI oraz improwizacji, który poprowadzi Ilona Keňová!
pełny opis: http://www.polandcontactfestival.com/files/Ilona_OPIS.jpg
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
The project is intended for dancers/performers from all over the world, who have skills primarily in Contact Improvisation technique and have stage experience.

The work on the project will last from 1 to 8 July on average of 5 hours work per day with a one-day break between, in a closed group of about 20 people. The project will end with a performance for the audience. Additionally, as part of the project, there will be a dance space for their own practice and open dance jams within the FLOW Festival.

To submit your participation in the project you should send a short bio (maximum one page), as well as a dance video with your participation to: info@perform.org.pl with the title: Performance Project with Ilona Kenova.

Applications will be processed on a regular basis, so the order of applications is also important.
Thanks to the financial support from the City of Warsaw, the project cost is only PLN 450.

We cordially invite you to apply for this unique project in CI and improvisation, which will lead Ilona Keňová!
full description: http://www.polandcontactfestival.com/files/Ilona_OPIS%20EN.jpgEvents around Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Muzyka w Pracowni: Ala | Zastary
200 m »

Muzyka w Pracowni: Ala | Zastary

Friday 20:00 (29 June)
Otwarta Pracownia Jazdów, Warsaw

Światowy Kongres Edukacyjny i Zjazd Ogrodów Botanicznych
350 m »

Światowy Kongres Edukacyjny i Zjazd Ogrodów Botanicznych

Sunday 16:00 (09 September)
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw

Szkolenie 'Rodzicielstwo bliskości w pracy lekarza'
900 m »

Szkolenie "Rodzicielstwo bliskości w pracy lekarza"

Saturday 09:00 (23 June)
Bliskie Miejsce, Srodmiescie

Turniej Drużyn Puszczańskich
700 m »

Turniej Drużyn Puszczańskich

Friday 08:00 (14 September)
Organizacja Harcerzy ZHR, Warsaw

Beata i Bajm - 40-lecie / 4.11.2018 / Warszawa, Torwar
850 m »

Beata i Bajm - 40-lecie / 4.11.2018 / Warszawa, Torwar

Sunday 18:00 (04 November)
COS Torwar, Warsaw

Whitney - Queen of The Night
850 m »

Whitney - Queen of The Night

Monday 19:30 (10 December)
COS Torwar, Warsaw

Young Stars Festival 2018
Festival
850 m »

Young Stars Festival 2018

Sunday 15:00 (26 August)
COS Torwar, Warsaw

Boal na warsztatach - metody teatralne w pracy z grupą
1300 m »

Boal na warsztatach - metody teatralne w pracy z grupą

Thursday 10:00 (28 June)
Drama Way, Warsaw