Plenerowa wystawa w jesiennej odsłonie

Plenerowa wystawa w jesiennej odsłonie


When?

Start time: Sunday 16:00 (24 September)
End time: Thursday 16:00 (30 November)
Art

About

Muzeum Narodowe w Warszawie, oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza na wystawę plenerową „Ogród jako organizm złożony. O pracach prowadzonych w Ogrodzie Nieborowskim przez prof. Gerarda Ciołka z zespołem” zrealizowanej w wyniku współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Wystawa poświęcona pracom konserwatorskim prowadzonym przez prof. Gerarda Ciołka w latach 1947-1952 w zespole pałacowo-ogrodowym w Nieborowie ma na celu przybliżenie tego ciekawego i niemal nieznanego okresu w historii zabytkowego założenia nieborowskiego. Podkreślić należy fakt, iż prace przeprowadzone w ogrodzie nieborowskim były efektem współpracy prof. Gerarda Ciołka z znakomitymi specjalistami, w tym z: prof. dr Stanisławem Lorentzem, prof. dr Janem Zachwatowiczem, dr Witoldem Kieszkowskim, dr Janem Wegnerem, inż. Józefem Kasperskim, inż. Stanisławem Miłoszewskim oraz grupą studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

To także pierwsze, bliższe spotkanie, na terenie Muzeum w Nieborowie i Arkadii, z postacią i pracami prof. Gerarda Ciołka – wybitnego polskiego architekta, urbanisty, historyka sztuki, badacza budownictwa ludowego, konserwatora zabytków i krajobrazu, historyka i planista ogrodów, rzecznika ochrony zabytków i przyrody, żołnierza Kampanii Wrześniowej, żołnierza Armii Krajowej i jeńca niemieckich stalagów i oflagów.

Ideą wystawy było oddanie głosu, w możliwie w pełnym wymiarze, prof. Gerardowi Ciołkowi, który poprzez swój tekst Ogród Nieborowski z roku 1956, opracowane przez siebie hasła pojęć sztuki ogrodowej zamieszczone w Słowniku terminologicznym sztuk pięknych, wydanym pod red. Stefana Kozakiewicza w Warszawie w roku 1969 oraz swoje fotografie i projekty opowiada odbiorcom wystawy o pracach konserwatorskich prowadzonych w zespole nieborowskim. Wystawa ukazuje także rysunki i projekty członków zespołu realizującego prace konserwatorskie w Nieborowie.

Materiały archiwalne wykorzystane do przygotowania ekspozycji pochodzą z zasobu Muzeum w Nieborowie i Arkadii, oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz zbiorów prywatnych.

Otwarcie wystawy będzie miało miejsce 24 września 2017 w ogrodzie nieborowskim i będzie ją można oglądać do końca listopada.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy i odwiedzenia ogrodów w Nieborowie i Arkadii w pięknej jesiennej odsłonie.