Przeczytam 12 książek katolickich w 2017 roku

Przeczytam 12 książek katolickich w 2017 roku


When?

Start time: Sunday 00:01 (31 December)
End time: Sunday 23:55 (31 December)
Religion

About

Jest wiele osób w Polsce i na świecie mieniących się katolikami, jednak ich wiara nie jest nijak poszerzana, albo chociaż ugruntowywana. Obecnie jest wydawanych sporo książek katolickich, a jednak wielka rzesza osób chodzących nawet regularnie do kościoła, albo uczestniczących w nabożeństwach, ich nie czyta. Nawet Biblii.

Akcja ma na celu zdopingowanie uczestników do przeczytania 12 dowolnie wybranych książek katolickich w 2017 roku, to jest średnio po jednej książce miesięcznie (oczywiście można to zrobić w ramach innych akcji "Przeczytam ... książek ..." ). Cel nadrzędny w ten sposób zrealizuje się niejako sam, a będzie to pogłębienie własnej duchowości, utwierdzenie się w wierze, szersze poznanie wartości propagowanych przez chrześcijaństwo itd.

Każdy uczestnik dobiera książki w kategorii "książki katolickiej" według własnego, niejako intuicyjnego, uznania, jednak celem ułatwienia wyboru, czy też przyporządkowania pozycji do tej kategorii, można się posłużyć następującą definicją:
"Książka katolicka to dokument piśmienniczy myśli ludzkiej w postaci publikacji wielostronicowej o charakterze trwałym, który spełnia poniższe wyznaczniki:
1. formalnie:
a. posiada imprimatur,
b. został napisany przez katolika lub duchownego katolickiego,
c. został opublikowany przez wydawnictwo katolickie;
2. merytorycznie:
a. dotyczy spraw Kościoła katolickiego i traktuje o jego osobistościach,
b. opisuje problemy wiary i moralności katolickiej,
c. opisuje rzeczywistość poprzez pryzmat katolickiego światopoglądu."
[Joanna Wróbel, "Rola i znaczenie imprimatur w procesie wydawniczym książki katolickiej – wybrane problemy", EBIB Nr 10/2007 (91), http://www.ebib.pl/2007/91/a.php?wrobel, dostęp 4.01.2017 r.]
Wydaje się, że rozszerzenie tak rozumianej książki katolickiej o pozycje pisane przez autorów innych wyznań chrześcijańskich, ale niesprzeczne z wiarą katolicką, albo też wydawane przez katolickie wydawnictwa, bądź polecane przez katolickich duchownych, będzie jak najbardziej na miejscu.

Bardzo wskazanym jest podzielenie się z innymi czytelnikami tytułami przeczytanych książek, ich ocena, zachęcenie do ich przeczytania, bądź też ich krytyka. Może dzięki temu ktoś sięgnie po jakąś książkę, której w innym wypadku by nie przeczytał. Wystarczy również samo pochwalenie się osiągniętym wynikiem, nawet, jeśli nie spełni wyznaczonego progu. W końcu chodzi o to by czytać i się rozwijać, a nie o bicie rekordów czy śrubowanie wyników.Upcoming events at Cały Świat

Sylwester 2017/2018
Nightlife

Sylwester 2017/2018

Sunday 23:59 (31 December)
Cały Świat, Bielszowice