Regularne treningi otwarte Studia Matejka 5/10-21/12/2017

Regularne treningi otwarte Studia Matejka 5/10-21/12/2017


When?

Start time: Thursday 20:00 (05 October)
End time: Thursday 22:30 (21 December)
Theater

About

Regularne treningi otwarte prowadzone przez Mateja Matejkę w asyście członków zespołu Studio Matejka: Natalię Drozd, Aleksandrę Kugacz, Mertcana Semerciego.

Harmonogram zajęć od 5 października do 21 grudnia 2017:
czwartki 20:00–22:30
soboty 11:00–13:30
Zajęcia nie odbędą się w dniach: 7 października, 2–11 listopada 2017.
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

Trening otwarty Studia Matejka skierowany jest do tancerzy, aktorów i osób zainteresowanych treningiem fizycznym, szukających sprawdzonych już narzędzi budowania osobistej wypowiedzi artystycznej. Za pomocą autorskiego systemu pracy uczestnicy będą mogli odkrywać nowe możliwości własnego ciała, docierać do osobistego języka komunikacji pozawerbalnej, przeżywać radość płynącą z dzielenia się oraz wspólnego doświadczania. Trening fizyczny, przemyślany jako proces, umożliwi im przekroczenie samych siebie, opuszczenia strefy komfortu oraz wyjście poza własne nawyki ruchowe.

Trening obejmuje następujące elementy:

-Rozwój wrażliwości oraz umiejętności słuchania partnera i grupy
-Rozbudzenie ciała w celu wypracowania gotowości do działania
-Przekształcenie elementów treningu fizycznego w kreatywną improwizację
-Kreowanie ruchu – indywidualnie, z partnerem (partnerowanie) oraz w grupie
-Świadoma praca z podłogą (floor work, uziemienie, upadki)
-Uczenie się i tworzenie struktur choreograficznych/kombinacji

Wymagany strój sportowy: długie spodnie dresowe, bluza z długim rękawem, skarpetki.

Na zajęcia przychodzimy około 15 minut przed ich rozpoczęciem, w momencie rozpoczęcia zajęć drzwi zostaną zamknięte. Uczestnicy proszeni są o punktualność, krótką indywidualną rozgrzewkę oraz o zachowanie skupienia w przestrzeni pracy.

Zajęcia odbywają się w językach: angielskim i polskim.

Koszty
25 PLN (1 zajęcia), 100 PLN (6 zajęć), 200 PLN (12 zajęć), 250 PLN (15 zajęć). Karnety są ważne od zakupu przez 70 dni (płatność gotówką lub kartą).

Na treningi otwarte nie są prowadzone zapisy.

Szczegółowe pytania na temat treningów prosimy wysyłać do Aleksandry Kugacz na adres: studiomatejka.trening@gmail.com.

----
Studio Matejka Open Training

Leader: Matej Matejka, assisted by Studio Matejka members

Thursday 20:00–22:30, Saturday 11:00–13:30
The Grotowski Institute, Na Grobli Studio

These open training sessions are intended for dancers, performers and those interested in physical training who look for tried-and-tested tools for personal artistic expression. With the help of an original system of work, participants will be able to discover new possibilities of their bodies, tap into a personal language of non-verbal communication, and experience the joy of sharing and shared experience. The physical training, designed as a process, will enable them to push their boundaries, step outside their comfort zone and go beyond their physical habits.

The training will focus on:

-Developing sensitivity and listening through partner and group work
-Awakening the body to develop readiness for action
-Transforming elements of physical training into creative improvisation
-Building movement – through partner and group work
-Engaging in floor work (grounding, falling)
-Learning and composing choreographic structures/ combinations

Please wear sports clothes: tracksuit bottoms, sweatshirt and socks.

Training hours: Thursdays 20:00–22:30, Saturdays 11:00–13:30.

We come around 15 minutes before the class starts. After the classes starts the door will be closed. Participants are asked to arrive on time, make a personal warm-up and to keep focus in the practicing space.

The session are held in English and Polish.

Fees:
25 PLN (1 session), 100 PLN (6 sessions), 200 PLN (12 sessions), 250 PLN (15 sessions). Passes are valid for 70 days from the date of purchase (cash only).

No application is required.

If you have any specific questions about the training sessions, please email your enquiries to Aleksandra Kugacz at studiomatejka.trening@gmail.com.Upcoming events at Instytut Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli

Wściekły człowiek. Wariacje w obronie gniewu. Pokaz pracy w toku

Wściekły człowiek. Wariacje w obronie gniewu. Pokaz pracy w toku

Friday 19:00 (15 December)
Instytut Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli, Wroclaw