RODO/prawo medyczne dot. prowadzenia praktyki lekarsko-dent.

RODO/prawo medyczne dot. prowadzenia praktyki lekarsko-dent.


When?

Start time: Saturday 09:00 (09 June)
End time: Sunday 17:00 (10 June)

Where?

Polska Akademia Umiejętności
ul. Sławkowska 17, Kraków

About

Szkolenie: Regulacje prawa medycznego dotyczące prowadzenia praktyki lekarsko-dentystycznej (Certyfikowane).

Data: 9-10 czerwca 2018 r. (sobota, niedziela) 9:00-17:30, 9:00-15:00
Miejsce: Polska Akademia Umiejętności, Aula Główna, ul.
Sławkowska 17, 31-016 Kraków
***CEL I ADRESACI SZKOLENIA:

>Szkolenie adresowane jest do lekarzy-dentystów, jak również menagerów klinik stomatologicznych, zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.

>Zasadniczym celem organizowanego przez nas szkolenia jest przygotowanie Państwa do prawidłowego prowadzenia praktyki lekarsko-dentystycznej pod kątem. obowiązujących przepisów prawnych.

>Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, które pozwolą na świadome prowadzenie praktyki i uniknięcie odpowiedzialności za tzw. błędy medyczne.

> Zespół IPiM, w skład którego wchodzą prawnicy, lekarze i lekarze-dentyści z wieloletnim stażem zawodowym, w sposób przystępny przedstawi Państwu zagadnienia praktyczne związane z obowiązującymi regulacjami w zakresie prawa medycznego i jego praktycznych aspektów w codziennej praktyce.

>Celem szkolenia jest nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej , ale przede wszystkim nauka warsztatu praktycznego w tym zakresie. W związku z tym, organizowane przez nas szkolenie jest prowadzone metodą mieszaną: wykładowo – warsztatową. Dzięki takiej metodzie prowadzenia szkolenia, Uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej, a także nabycia umiejętności praktycznych.

PROGRAM

1. RODO w gabinetach stomatologicznych
2. Pojęcie prawa medycznego.
3. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych – podmioty wykonujące działalność leczniczą, ich status i organizacja, przekształcenia podmiotów leczniczych.
4. Finansowanie świadczeń zdrowotnych – umowy komercyjne o leczenie, umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawierane przez świadczeniodawców i NFZ oraz procedura kontraktowania, problematyka tzw. świadczeń ponadlimitowych.
5. Prawa pacjenta – pojęcie i katalog praw pacjenta, prawo pacjenta do świadczeń (aktualna wiedza medyczna i należyta staranność, obowiązek udzielenia pomocy medycznej i dopuszczalność odmowy leczenia), zgoda na leczenie i obowiązek informacyjny oraz oświadczenia pro futuro, ochrona danych medycznych, dokumentacja medyczna, tajemnica zawodowa, zgłaszanie działań niepożądanych leków, prawo pacjenta do sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza, prawa pacjenta w leczeniu całodobowym, ochrona praw pacjenta, działalność Rzecznika Praw Pacjenta.
6. Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej – regulacje i standardy unijne dotyczące ochrony zdrowia, udzielanie świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące ochrony zdrowia.
7. Odpowiedzialność karna w medycynie.
8. Odpowiedzialność cywilna w medycynie.
9. Specjalne kategorie świadczeń medycznych.

***MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe

***CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

***INDYWIDUALNE KONSULTACJE:
Każdy z Uczestników szkolenia może indywidualnie skonsultować się z prowadzącymi

***KONSULTACJE POSZKOLENIOWE:
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, również po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych.
* ZA SZKOLENIE PRZYSŁUGUJĄ PUNKTY EDUKACYJNE

***KOSZT:
1900 zł do 30 kwietnia 2018 r. – możliwość płatności w ratach (0%)
2400 zł po 30 kwietnia 2018 r.

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA GRUP MINIMUM 3 OSOBOWYCH PRZYSŁUGUJE ZNIŻKA 10% DO 30 KWIETNIA 2018 r.

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w 2 dniach szkoleniowych, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, uroczystą kolację, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia, test na koniec szkolenia oraz konsultacje poszkoleniowe]
***ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmujemy do 1 czerwca 2018 r.
Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
http://ipim.com.pl/rejestracja/" rel="nofollow">http://ipim.com.pl/rejestracja/
! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !
***STRONA INTERNETOWA INTYTUTU PRAWA I MEDYCYNY:
http://ipim.com.pl/Events around Polska Akademia Umiejętności

Dziewanna - koncert muzyki wiedźmińskiej i dawnej
Music
100 m »

Dziewanna - koncert muzyki wiedźmińskiej i dawnej

Friday 20:00 (20 July)
Chicago Jazz, Kraków

Obóz artystyczny Tylko Muzyka
200 m »

Obóz artystyczny Tylko Muzyka

Friday 09:00 (06 July)
Natural Voice Perfection Institute, Kraków

Psychoanaliza jungowska: metoda leczenia
250 m »

Psychoanaliza jungowska: metoda leczenia

Saturday 09:30 (16 June)
Pałac Bonerowski, Kraków

Dragon Swing 2018: Lindy Underground
450 m »

Dragon Swing 2018: Lindy Underground

Wednesday 16:00 (21 November)
Kolejowe Towarzystwo Kultury, Kraków

MCK. Stambuł. Dwa światy, jedno miasto
400 m »

MCK. Stambuł. Dwa światy, jedno miasto

Monday 12:00 (04 June)
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Kraków

Konsultacje dla kandydatów na studia podypl. – E-marketing
450 m »

Konsultacje dla kandydatów na studia podypl. – E-marketing

Thursday 15:00 (14 June)
Studia podyplomowe WSE, Kraków

W 2018 roku spróbuję prawdziwej kuchni włoskiej!
400 m »

W 2018 roku spróbuję prawdziwej kuchni włoskiej!

Monday 16:00 (31 December)
Ristorante da Timo, Kraków

Letnie warsztaty teatralne w Krakowie
650 m »

Letnie warsztaty teatralne w Krakowie

Monday 13:00 (16 July)
XLII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Kraków