Seminarium: Miejsca pamięci Wielkiej Wojny po stuleciu

Seminarium: Miejsca pamięci Wielkiej Wojny po stuleciu


When?

Start time: Tuesday 10:00 (22 May)
End time: Wednesday 17:00 (23 May)

About

Seminarium: Miejsca pamięci Wielkiej Wojny po stuleciu. Podsumowanie stanu badań i ochrony
Białystok, 22-23 maja 2018 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym seminarium poświęconym zagadnieniom dotyczącym rozpoznania i ochrony cmentarzy Wielkiej Wojny. Naszą uwagę skupiamy na terenach Polski centralnej, północnej i wschodniej, regionów najmniej rozpoznanych pod tym względem. Zachęcamy do podzielenia się własnymi doświadczeniami w zakresie ewidencjonowania, ochrony i opieki nad cmentarzami Wielkiej Wojny w formie referatów, komunikatów, prezentacji lub posterów, które będą prezentowane pierwszego dnia seminarium (22 maja). Drugiego dnia odbędzie się wyjazd studyjny w okolice twierdzy Osowiec.

Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w centralnej i wschodniej Europie są ważnym świadectwem wydarzeń, które doprowadziły do ukształtowania się nowego europejskiego ładu pod koniec drugiej dekady XX w. Pomimo tego, przez niemal stulecie pozostawały one zapomnianymi, a często wręcz niechcianymi elementami dziedzictwa kulturowego. Zarówno historie poszczególnych cmentarzy, jak też stosunek władz, instytucji sprawujących opiekę oraz części mieszkańców wskazują, że zarówno dawniej, jak i obecnie, głównym zagrożeniem dla cmentarzy z czasów I wojny światowej jest zapomnienie i zacieranie w krajobrazie, wynikające z nieznajomości przeszłości i kierowania się uprzedzeniami. Z tego wynikają kolejne: niszczenie, wandalizm, bezczeszczenie, brak opieki prawnej, instytucjonalnej i społecznej. Historia tych miejsc pokazuje, że proces ten rozpoczął się jeszcze w trakcie I wojny światowej, osiągając kulminację po zakończeniu II wojny światowej. Nie oznacza to, że wszyscy decydenci i mieszkańcy przejawiają negatywny bądź obojętny stosunek do dziedzictwa Wielkiej Wojny. Część cmentarzy przetrwała, otoczona opieką przez mieszkańców najbliższych okolic, którzy swoją postawę uzasadniali obowiązkiem poszanowania miejsc ostatniego spoczynku.
Współcześnie można zaobserwować pozytywne zjawisko wzrostu zainteresowania przeszłością regionalną. Stale powiększający się zasób informacji dostępnych w bazach internetowych instytucji naukowych, doskonałe rozpoznanie zasobów dziedzictwa kulturowego własnej okolicy oraz pasją, z jaką prowadzą swoje prace powoduje, że miłośnicy przeszłości małych ojczyzn posiadają niejednokrotnie rozleglejszą wiedzę historyczną niż instytucje, które odpowiadają za stan zachowania zabytków.

Zgłoszenia zawierające dane autora oraz tytuł i rodzaj proponowanego wystąpienia prosimy kierować do 15 kwietnia 2018 r. na adres meilowy: obeswbialystok@gmail.com

Uczestnikom zapewniamy obiady oraz udział w wyjeździe studyjnym.Events around Ośrodek Badań Europy Środkowo - Wschodniej

Konkurs - zaprojektuj Plac NZS!
50 m »

Konkurs - zaprojektuj Plac NZS!

Saturday 12:00 (16 June)
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Białymstoku, Białystok

50-lecie Środowiska Filologicznego i I Zjazd Absolwentów
50 m »

50-lecie Środowiska Filologicznego i I Zjazd Absolwentów

Saturday 13:00 (09 June)
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok

W 2018 znajdę miłość w Blacku
300 m »

W 2018 znajdę miłość w Blacku

Monday 00:00 (31 December)
Black Diamond Club, Białystok

Halfway Festival 2018
Festival
400 m »

Halfway Festival 2018

Friday 19:00 (29 June)
Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Białystok

World Fitness Championships 2018
400 m »

World Fitness Championships 2018

Saturday 10:00 (27 October)
Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Białystok

Ania Dąbrowska / Białystok / Trzecia Scena OiFP
400 m »

Ania Dąbrowska / Białystok / Trzecia Scena OiFP

Friday 19:00 (12 October)
Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Białystok

Konferencja: Postępy farmakoterapii personalizowanej seniorów
1100 m »

Konferencja: Postępy farmakoterapii personalizowanej seniorów

Friday 09:00 (25 May)
Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Białystok

Podlaskie Śniadanie Mistrzów - Rozsmakowani w kinie
700 m »

Podlaskie Śniadanie Mistrzów - Rozsmakowani w kinie

Saturday 10:00 (21 July)
Pałac Branickich w Białymstoku, Białystok