Upcoming events at StatSoft Polska

Szkolenie 'Analiza danych ankietowych - kurs podstawowy'
Workshop

Szkolenie "Analiza danych ankietowych - kurs podstawowy"

Monday 09:30 (25 September)
StatSoft Polska, Kraków

Events around StatSoft Polska

Zostajemy praktykami 'Metoda Dobrego Startu'
Workshop

Zostajemy praktykami "Metoda Dobrego Startu"

Saturday 09:00 (09 December)
Pro Civitas - Szkoły i Kursy, Kielce

Benio odszedł za TM :(
Volunteering

Benio odszedł za TM :(

Tuesday 00:00 (31 October)
Kundel Bury I Kocury, Stefanowo

Welcome to Saint-Tropez
Movie

Welcome to Saint-Tropez

Friday 18:00 (29 September)
Epic Time, Kraków

Quick Summer
Sport

Quick Summer

Saturday 10:00 (30 September)
Epic Time, Kraków

WBW 2017 • Finał Południe • Freestyle Battle (Kraków)
Music

WBW 2017 • Finał Południe • Freestyle Battle (Kraków)

Saturday 20:00 (04 November)
Klub Studencki Żaczek, Kraków

Joyce Wrice (US) w Krakowie
Music

Joyce Wrice (US) w Krakowie

Sunday 20:00 (10 December)
Klub Studencki Żaczek, Kraków

Kraków | Żaczek - Koniec Świata - Oranżada w Kinie Mockba
Music

Kraków | Żaczek - Koniec Świata - Oranżada w Kinie Mockba

Friday 19:00 (10 November)
Klub Studencki Żaczek, Kraków

III Polski Dzień Muzyki Country
Art

III Polski Dzień Muzyki Country

Friday 18:00 (29 September)
Klub Studencki Żaczek, Kraków


Szkolenie 'Statystyka w jakości - kurs podstawowy'

Szkolenie "Statystyka w jakości - kurs podstawowy"


When?

Start time: Wednesday 09:30 (13 September)
End time: Thursday 16:00 (14 September)

Where?

StatSoft Polska
Kraszewskiego 36, Kraków
Workshop

About

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących stosować analizę danych w zastosowaniach dotyczących jakości i optymalizacji procesów produkcyjnych. Na kursie omówione zostaną podstawowe narzędzia statystycznej analizy danych oraz ich stosowanie w programach z rodziny STATISTICA.

Szkolenie to jest polecane w cyklu szkoleń Six Sigma.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Kontynuacją mogą być wszystkie specjalistyczne szkolenia.

Program szkolenia:
1. Zmienność procesu
o Dlaczego zmienność jest ważna i jaki jest jej związek z jakością?
o Rodzaje zmienności i jak statystyka może pomóc w zmniejszaniu zmienności
2. Podstawy pracy z programem STATISTICA
o Środowisko programu STATISTICA
 Uruchamianie i podstawowe operacje w programie
 Uzyskiwanie pomocy
 Stosowane konwencje
o Operacje na danych
 Arkusz
 Import danych z aplikacji i baz danych
 Przekształcanie zmiennych
 Zmiana układu danych
o Zarządzanie wynikami
3. Praktyczne spojrzenie na podstawy statystyki
o Prawdopodobieństwo
o Rozkłady
o Krótko o błędzie pomiarowym
4. Podstawowy opis procesu i badania zmienności
o Histogram i tabela liczności (szereg rozdzielczy)
o Statystyki opisowe (średnia odchylenie standardowe)
o Wskaźniki zdolności jakościowej
o Obserwacje odstające
o Wykres ramka-wąsy
o Analiza przekrojowa (badanie rozkładu w grupach)
o Wykresy przebiegu
o Wykresy normalności
o Testy normalności
o Analiza Pareto
5. „Czy to prawda, że…?”, czyli o estymacji i testowaniu hipotez
o Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego
o Przykłady stosowania wybranych testów statystycznych
 Wykrywanie obserwacji odstających w oparciu o test Grubbsa
 Testy normalności
 Testy istotności różnic (test t, prosta ANOVA)
6. Badanie związków między zmiennymi
o Wykres rozrzutu (diagram korelacyjny)
o Analiza korelacji
o Analiza regresji
7. Przegląd bardziej zaawansowanych narzędzi
o Praca z wykresami i style
o Graficzna eksploracja danych
o Makra i automatyzacja pracy
8. Przegląd metod analiz danych stosowanych w przemyśle i SPC

Więcej informacji: https://www.statsoft.pl/Uslugi/Kursy-i-szkolenia/Programy-szkolen/Statystyka-w-jakosci/