Upcoming events at Ośrodek Psychoterapii Dzieci Młodzieży i Dorosłych DOM

Warsztaty wychowawcze 'Dziecko w DOMu'
Workshop

Warsztaty wychowawcze "Dziecko w DOMu"

Saturday 10:00 (09 December)
Ośrodek Psychoterapii Dzieci Młodzieży i Dorosłych DOM, Białystok

Events around Ośrodek Psychoterapii Dzieci Młodzieży i Dorosłych DOM

Zostajemy praktykami 'Metoda Dobrego Startu'
Workshop

Zostajemy praktykami "Metoda Dobrego Startu"

Saturday 09:00 (09 December)
Pro Civitas - Szkoły i Kursy, Kielce

3XW Wolne sądy, Wolne wybory, Wolna Polska - Białystok
Community

3XW Wolne sądy, Wolne wybory, Wolna Polska - Białystok

Friday 19:00 (24 November)
Sąd Okręgowy w Białymstoku, Białystok

33. Jesień z Bluesem
Music

33. Jesień z Bluesem

Thursday 20:00 (23 November)
Białostocki Ośrodek Kultury, Białystok

Bonita & The Blues Shacks / Nick Schnebelen Band/ Trudy Lynn
Music

Bonita & The Blues Shacks / Nick Schnebelen Band/ Trudy Lynn

Saturday 18:00 (25 November)
Białostocki Ośrodek Kultury, Białystok

Żubroffka: Christian Löffler live/Berlin.SymfoniaWielkiegoMiasta
Art

Żubroffka: Christian Löffler live/Berlin.SymfoniaWielkiegoMiasta

Wednesday 20:30 (06 December)
Białostocki Ośrodek Kultury, Białystok

Łukasz Pawlik Quartet feat. Mike Stern
Music

Łukasz Pawlik Quartet feat. Mike Stern

Sunday 20:00 (26 November)
Kawiarnia Muzyczna FAMA, Białystok


Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD, ODD

Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD, ODD


When?

Start time: Saturday 11:00 (18 November)
End time: Saturday 13:00 (18 November)
Workshop

About

WARSZTATY DLA DOBRYCH RODZICÓW -
Zapraszamy rodziców dzieci z ADHD i ODD!

Dla kogo?
Warsztaty przeznaczone są dla rodziców/opiekunów, którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi, zaburzeniami zachowania, dziecięcymi wybuchami złości. Na warsztaty zapraszamy rodziców/opiekunów dzieci sprawiających trudności m.in. w wykonywaniu poleceń, mających problem z koncentracją uwagi, sprawiających trudności w odrabianiu prac domowych, łamiących domowe normy i zasady, okazujących nieposłuszeństwo, prezentujących zachowania agresywne.
Proponowany przez wytyczne AACAP, NICE, Europejskiej Grupy Roboczej ds. ADHD, projekt postępowania zakłada, że leczenie ADHD jest postępowaniem wielokierunkowym, obejmującym zarazem oddziaływania terapeutyczne, jaki i farmakologiczne. Proponowane warsztaty rodzicielskie i interwencje poznawczo-behawioralne w rodzinie są metodą efektywną w pracy z dziećmi z ADHD oraz ich rodzinami i należą do jednych z podstawowych oddziaływań terapeutycznych.

Cel:
Cel terapeutyczny warsztatów dla rodziców jest wieloaspektowy. Oprócz wpływu na pierwotne objawy ADHD, warsztaty mogą pomóc w redukcji innych zachowań problemowych oraz zapobiec wtórnym objawom tj. zaburzenia opzycyjno-buntownicze. Jeśli wymienione problemy zostaną poddane lepszej kontroli, dziecko z ADHD dozna mniejszej ilości niepowodzeń, frustracji i krytyki, co może dać mu więcej wiary we własne siły, poprawić nastrój i wpłynąć na lepsze funkcjonowanie społeczne. W trakcie warsztatów rodzice uczą się w odmienny sposób postępować ze swoimi dziećmi, skupiać na zachowaniach pożądanych (zamiast na niepożądanych), uczą się stosowania konkretnych technik behawioralnych.

Tematy poruszane w czasie warsztatów:
• Wykład wstępny na temat ADHD.
• Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
• Behawioralne i poznawcze techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”.
• Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
• Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie.
• Nagradzanie pozytywnych zachowań.
• Przestrzeganie norm i zasad.
• Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
• Wprowadzenie systemów żetonowych.
• Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.
• Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.

Grupa: 10-15 os.
Termin: sobota godz.11.00
Start listopad 2017r. (po zebraniu się grupy).
Czas trwania warsztatów: cykl 13 spotkań po 1,5-2 godziny. Spotkania odbywają się 3 razy w miesiącu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralno-poznawcze. Po zakończonym cyklu możliwe konsultacje indywidualne z rodzicami (koszt 150 zł/godz).

Cena: 600 zł (uczestnicy otrzymują skrypt z materiałami oraz dyplom ukończenia warsztatu)+drugi rodzic 50%

Prowadzący:
Natalia Predko - psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych (TUS SSI). Przez ostatnie lata doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i z rodzinami zdobywała w pracy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w UDSK w Białymstoku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Terapii Autyzmu „SOTIS” w Warszawie oraz Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Pasjonatka w swojej dziedzinie, wciąż pogłębiająca swoją wiedzę oraz praktyczne jej zastosowanie.

Aneta Waszkiewicz – psycholog, socjoterapeuta, trener TZA, tyflopedagog. Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogniznej. Zajmuje się psychologiczną diagnozą przyczyn trudności szkolnych i emocjonalnych dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych. Zajmuje się psychoedukacją (w formie szkoleń i warsztatów) dla rodziców oraz dla nauczycieli.

Zapisy:
Recepcja ośrodka tel. 577 173 988
Justyna Kruszewska tel. 793 919 411
lub poprzez e-mail: kontakt@psychoterapiadom.pl

Zapraszamy!