Events around Jazz Like That

Camp Counselors Job Fair - targi pracy programu Camp

Camp Counselors Job Fair - targi pracy programu Camp

Saturday 11:00 (27 January)
Miasto Kraków, Kraków

Promocja książki poetyckiej 'Imponderabilia' .

Promocja książki poetyckiej "Imponderabilia" .

Tuesday 18:00 (23 January)
Klub Dziennikarzy "Pod Gruszką" przy Bibliotece Kraków, Kraków

Kazbek – cała prawda o szczycie i życiu u jego stóp

Kazbek – cała prawda o szczycie i życiu u jego stóp

Monday 19:00 (29 January)
Klub Podróżników Śródziemie, Kraków

100 szczytów konno w 100 lecie odzyskania Niepodległości '

100 szczytów konno w 100 lecie odzyskania Niepodległości "

Wednesday 01:00 (02 May)
Górska Turystyka Jeździecka PTTK, Kraków

Rysy na życiorysie // Kamila Klimczak // Piwnica pod Baranami

Rysy na życiorysie // Kamila Klimczak // Piwnica pod Baranami

Saturday 18:00 (03 February)
Piwnica Pod Baranami, Kraków

Recital piosenek A.Zaryckiego - 'Miłość i inne kłopoty'

Recital piosenek A.Zaryckiego - "Miłość i inne kłopoty"

Friday 19:00 (26 January)
Piwnica Pod Baranami, Kraków

Nie dokazuj miły, nie dokazuj // Marta Honzatko // Pod Baranami

Nie dokazuj miły, nie dokazuj // Marta Honzatko // Pod Baranami

Friday 18:00 (02 February)
Piwnica Pod Baranami, Kraków

Marita Alban Juarez Quartet at Harris

Marita Alban Juarez Quartet at Harris

Saturday 21:30 (27 January)
Harris Piano Jazz Bar, Kraków


Warsztaty z Natalią Iwaniec /Gaga, choreo Natalii, dancevideo/

Warsztaty z Natalią Iwaniec /Gaga, choreo Natalii, dancevideo/


When?

Start time: Friday 18:00 (12 January)
End time: Sunday 16:15 (14 January)

Where?

Jazz Like That
Rynek Główny 34, Kraków

About

[ENG below]

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji warsztatów z Natalią Iwaniec oraz tanecznym projekcie filmowym!

Zimowe warsztaty obejmą dwie ścieżki:

Ścieżka 1 – warsztaty GAGA dancers i repertuaru Natalii
Ścieżka 2 – warsztaty GAGA dancers i repertuaru Natalii, poszerzone o przygotowanie dancevideo

Z Natalią, charyzmatyczną nauczycielką GAGA, spotykamy się nie po raz pierwszy (do tej pory w organizowanych przez Krakowski Teatr Tańca warsztatach wzięło udział w sumie prawie 300 osób!). Podczas wakacyjnych warsztatów wspólnie z Natalią 20 tancerzy zrealizowało projekt ruchowy MIXER, który zapoczątkował nowy kierunek myślenia o warsztatowych spotkaniach z Natalią. Tym razem oprócz tradycyjnych warsztatów proponujemy udział w przygotowaniu i realizacji dancevideo.

Trzydniowy warsztat, zaczynać się będzie od lekcji GAGA i repertuaru Natalii Iwaniec. Ten warsztat jest otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń. Natomiast wybrana ze zgłoszeń, na podstawie stopnia zaawansowania, grupa 10 osób utworzy grupę projektową, która po dwóch pierwszych lekcjach będzie kontynuować dalszą pracę nad dancevideo.
GRAFIK

Piątek, 12 stycznia 2018
18.00-19.15 GAGA dancers
19.30-20.45 Repertuar Natalii Iwaniec
21.00-22.30 dancevideo

sobota, 13 stycznia 2018
10.00-11.15 GAGA dancers
11.30-13.00 Repertuar Natalii Iwaniec
13.15-14.45 dancevideo

niedziela, 14 stycznia 2018
11.00-12.15 GAGA dancers
12.30-14.00 Repertuar Natalii Iwaniec
14.15 – 16.15 dancevideo
Wszystkie zajęcia odbędą się w przestronnym studiu tanecznym Jazz Like That, Rynek Główny 34 (I piętro).

CENA
300 zł - karnet obejmujący warsztaty i projekt
240 – karnet obejmujący warsztaty (GAGA dancers i repertuar)
200 – karnet obejmujący warsztaty (GAGA dancers i repertuar) –> cena dla Adeptów Krakowskiego Teatru Tańca (pula 8 miejsc)
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie maila na adres krakowskiteatrtanca@o2.pl ze wskazaniem, czy są Państwo zainteresowani udziałem w przygotowaniu dancevideo. Osoby zainteresowane także udziałem w projekcie prosimy o dołączanie bio tanecznego. W odpowiedzi otrzymają Państwo regulamin oraz kartę zgłoszenia. Informujemy, że dopiero dopełnienie wszystkich formalności gwarantuje miejsce na warsztatach!
Warsztaty skierowane są do osób pełnoletnich!

DEADLINE ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU -> 15 grudnia 2017 // wyniki selekcji opublikowane zostaną do 20 grudnia 2017
GAGA
Jest to język ruchowy Ohada Naharina, dyrektora artystycznego i choreografa Batsheva Dance Company w Tel Avivie. Jest to technika pomocna dla tancerzy, jak i dla wszystkich, którzy lubią się ruszać. GaGa to świadoma praca ciała poprzez instynktowne poruszanie całą jego strukturą.
Dzięki tej metodzie ciało uzyskuje większą giętkość, elastyczność i siłę.

Podczas warsztatu skupimy się na indywidualnej pracy ruchowej, opartej na metodzie GaGa. Będziemy improwizować, zaskakiwać nasze ciała i korzystać z wiedzy z którą przyjdziemy na warsztat. W czasie tych warsztatów będziemy pracować nad szeroko pojętą improwizacją opartą na języku ruchowym GaGa. Każdy będzie podzielony na trzy sesje: GaGa, następnie będziemy pracować nad choreografią, wykorzystując doświadczenia zdobyte na Gaga. Cały blok zakońćzy improwizacja linkująca do wcześniejszych zajęć.

Więcej o GaGa:
http://gagapeople.com/english/
NATALIA IWANIEC
Certyfikowana nauczycielka GaGa. Absolwentka wiedzy o teatrze na UJ w Krakowie i Studium Animatorów Kultury we Wrocławiu (specjalność taniec). Uczestniczka wielu warsztatów z zakresu tańca współczesnego, contact improwizacji i wielu różnych form ruchu w Polsce i za granicą (Indie, Austria, Izrael). Instruktorka tańca współczesnego i improwizacji. Prowadzi zajęcia w Polsce i za granicą. Brała udział w projekcie - warsztacie dla tancerzy u Yasmeen Goddder, w Tel Avivie, gdzie uczyła się techniki release i repertuaru Yasmeen Godder. Do Izraela przyciągnęła ją GaGa, innowacyjna metoda pracy Ohada Naharina. Uczyła się tej metody pod okiem doskonałych pedagogów, tancerzy i byłych tancerzy Batsheva Dance Company, jak i samego Ohada Naharina.
Obecnie mieszka w Londynie, gdzie uczy GaGa i występuje.

_________________________________________________

We are pleased to invite you to participate in the next edition of workshops with Natalia Iwaniec and the dance video project!

The winter workshop will include two paths:
Path 1 – GAGA dancers and Natalia’s repertoire workshops
Path 2 – GAGA dancers and Natalia’s repertoire workshops extended by the dance video project

This is not the first time when we meet Natalia, the charismatic GAGA teacher (so far almost 300 participants have taken part in the workshops organized by the Krakow Dance Theatre!). During the summer workshops, 20 dancers together with Natalia produced the MIXER project, which became the starting point for the new direction in organizing our meetings with Natalia. This time, apart from the traditional workshops, we propose to involve in preparation and production of the dance video.

3-day workshop will start with the GAGA class and Natalia Iwaniec repertoire session. This workshop is open, on a first come, first served basis. However, out of submitted applications, depending on the applicants’ experience, we will form the project group consisting of 10 participants who will continue the work on the dance video.

SCHEDULE

Friday, 12 Jan 2018
6:00pm – 7:15pm GAGA dancers
7:30pm – 8:45pm Natalia Iwaniec repertoire
9:00pm – 10:30pm – dance video

Saturday, 13 Jan 2018
10:00am – 11:15am GAGA dancers
11:30am – 1:00pm Natalia Iwaniec repertoire
1:50pm – 2:45pm dance video

Sunday, 14 Jan 2018
11:00am – 12:15pm GAGA dancers
12:30pm – 2:00pm Natalia Iwaniec repertoire
2:15pm – 4:15pm dance video

All classes will take place in a spacious dance studio Jazz Like That, Rynek Główny 34 (1st floor).
Cost:
90 EUR – ticket for workshops and project
70 EUR – ticket for workshops (GAGA dancers and repertoire)

If you wish to apply, please send us an e-mail to krakowskiteatrtanca@o2.pl indicating whether you are interested in the dance video project. If you wish to take part in the project, please remember to attach your dance bio. We will contact you by sending the terms and conditions as well as the application form. Remember that only fulfilling all the formalities will guarantee your slot in the workshops!
The workshops are dedicated to dancers 18+ only.
DEADLINE for PROJECT APPLICATIONS  15 December 2017// The results will be published by 20 December 2017
GAGA is a movement language developed by Ohad Naharin, the artistic director and choreographer of the Batsheva Dance Company in Tel Aviv. The technique is very helpful for dancers and all those who like to move. GaGa is a new way of gaining self-awareness when working with body through moving its whole structure in an instinctive way. This method improves the flexibility, pliability and the strength of the body,
During the workshop, we will focus on the individual movement work based on the GaGa method. We will improvise, surprise our bodies and use the knowledge we bring to the workshop. During these workshops we will work on the broadly defined improvisation based on the GaGa movement language. Each workshop will be divided into 3 sessions: GaGa, followed by the choreography, using experience gained during Gaga. The whole block will be finished with the improvisation linked to the previous classes.
More on GaGa
http://gagapeople.com/english/
NATALIA IWANIEC
A certified GaGa teacher. She finished her Master’s in Theater in Krakow and completed her degree in dance at the Dance College in Wrocław in Poland. She participated in various workshops in the area of contemporary dance, contact improvisation and many other movement forms in Poland and abroad (India, Austria, Israel). A contemporary dance and improvisation teacher. She is giving classes in Poland and abroad. She was part of Yasmeen Godder’s project - workshop for dancers in Tel Aviv where she was studying release technique and Yasmeen Godder’s repertoire. She was attracted to Israel by GaGa, the innovative work method developed by Ohad Naharin. She was exploring this method at the classes led by great teachers, current and former dancers of the Batsheva Dance Company and by Ohad Naharin himself.
At the moment, she lives in London, where she teaches GaGa and performs.