Wrocław: Ssanie, połykanie, żucie, oddychanie

Wrocław: Ssanie, połykanie, żucie, oddychanie


When?

Start time: Sunday 09:00 (29 April)
End time: Sunday 16:00 (29 April)

About

Wrocław: Ssanie, połykanie, żucie, oddychanie

Prowadząca: dr Monika Łuszczuk
Pracuje jako logopeda, z wykształcenia także lekarz stomatolog. W praktyce stara się łączyć wiedzę z obydwu dziedzin, wiedząc, że rozwój i prawidłowe funkcjonowanie aparatu mowy zależą od wielu różnych czynników. Stale uczy się, biorąc udział w szkoleniach, kursach i warsztatach naukowych.

Godziny szkolenia: 09:00 – 16:00 (8h dydaktycznych)
Termin: 29 kwietnia 2018 r.
Liczba miejsc: 15 - 20
Koszt: 320 zł
Miejsce szkolenia: Wrocław, Dom Technika NOT, ul. Piłsudksiego 74
Uczestnicy: Logopedzi, studenci logopedii

Zgłoszenia poprzez formularz on-line:
http://bit.ly/Wrocław_Połykanie

Treści programowe

1. Wprowadzenie. Zagadnienia rozwojowe:

Narząd żucia jako funkcjonalna całość. Równowaga morfologiczno -czynnościowa.
Rozwój narządu żucia jako proces skoordynowany i wzajemnie zintegrowany.
Rozwój i kształtowanie się sprawności artykulacyjnych na tle rozwoju innych czynności narządu żucia.
Określenie normy morfologicznej i normy czynnościowej w poszczególnych okresach rozwojowych
2. Fizjologia narządu żucia:

Przebieg czynności oddychania.
Przebieg i transformacja czynności związanych z pobieraniem pokarmów:
- Ssania
- Połykania
- Żucia
3. Zaburzenia równowagi morfologiczno-czynnościowej w układzie narządu żucia:

Etiologia zaburzeń czynnościowych (połykania, ssania , żucia i oddychania)
Współwystępowanie zaburzeń czynnościowych z zaburzeniami artykulacji
Wpływ zaburzeń czynnościowych na powstawanie wad zgryzu i wad wymowy
Diagnostyka zaburzeń czynnościowych
Profilaktyka zaburzeń czynnościowych
Terapia zaburzeń czynnościowych. Praktyczne metody pracy. Usprawnianie wymowy osób ze współtowarzyszącymi zaburzeniami czynnościowymi

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.
W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00090/2016Upcoming events at Wroclaw, Poland

Skuteczny PM, czyli jak dostarczać rezultaty. Wrocław

Skuteczny PM, czyli jak dostarczać rezultaty. Wrocław

Friday 10:00 (23 February)
Wroclaw, Poland, Wroclaw

Metoda Ruchu Rozwijającego - kurs we Wrocławiu

Metoda Ruchu Rozwijającego - kurs we Wrocławiu

Saturday 10:30 (24 February)
Wroclaw, Poland, Wroclaw

ABC Fotografii tortu

ABC Fotografii tortu

Tuesday 09:00 (27 February)
Wroclaw, Poland, Wroclaw

Bądź pierwszym, który sam może sobie pomóc!

Bądź pierwszym, który sam może sobie pomóc!

Friday 18:00 (02 March)
Wroclaw, Poland, Wroclaw

Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora.

Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora.

Saturday 09:00 (03 March)
Wroclaw, Poland, Wroclaw

Pożegnanie starych Volvo w MPK Wrocław

Pożegnanie starych Volvo w MPK Wrocław

Saturday 10:00 (03 March)
Wroclaw, Poland, Wroclaw