XX Mistrzostwa Polski w Tańcu na Wózkach

XX Mistrzostwa Polski w Tańcu na Wózkach


When?

Start time: Friday 14:00 (15 June)
End time: Sunday 20:00 (17 June)

About

REGULAMIN
XX Mistrzostw Polski w Tańcu na Wózkach

I.CEL
Popularyzacja tańca wśród osób niepełnosprawnych.
II.ORGANIZATOR Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych "SWING-DUET"
III.TERMIN i MIEJSCE
15/16/17 czerwca 2018 Łomianki, Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe ul. Staszica 1
IV.WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Pary zostaną podzielone na dwie klasy po przeprowadzeniu klasyfikacji zawodników na wózkach przed turniejem (klasyfikacja 15.06 i 16.06) według nowej klasyfikacji obowiązującej od 2017 roku.
Kategorie: combi (osoba na wózku tańczy ze sprawnym partnerem ), duo (dwie osoby na wózkach)
2. Style: Standard/Latin (oddzielna klasyfikacja, można wybrać jeden styl), Freestyle solo, duo, combi
4. PARY POCZĄTKUJĄCE DUO W TAŃCACH: WALC ANGIELSKI, QUICKSTEP, SAMBA, CHA-CHA, RUMBA (ŁĄCZNA OCENA ZA 5 TAŃCÓW)
ORAZ PARY POCZĄTKUJĄCE COMBI W TAŃCACH: WALC ANGIELSKI, WALC WIEDEŃSKI, SAMBA CHA-CHA, JIVE (ŁĄCZNA OCENA ZA 5 TAŃCÓW)
SOLIŚCI W TAŃCACH: WA, T, S, R, J
GRUPY W UKŁADZIE DOWOLNYM
5. Ten sam zawodnik może uczestniczyć w konkurencjach combi i duo.
6. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie ważnej książeczki zdrowia ( ważność 6 m-cy)
V.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU
1. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami IPC oraz PTT.
VI.NAGRODY
Za zdobycie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych grupach pary otrzymują puchary
VII.KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję sędziowską stanowi 7 sędziów
Koszt zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz wynagrodzenie 500 zł za dzień brutto pokrywa organizator
VIII. ZGŁOSZENIA
Wyłącznie w formie pisemnej do dnia 15 maja
na adres: Iwona Ciok 05-092 Łomianki, ul. Równoległa 22a
tel. 0-604534990 e-mail iciok@wp.pl
Opłata startowa 40 zł/uczestnik/dzień Wstęp dla widzów bez opłat.
IX.KOMISJA WERYFIKACYJNO-ODWOŁAWCZA
Wszelkie protesty dotyczące przebiegu zawodów - tylko w formie pisemnej -mogą złożyć zawodnicy lub ich trenerzy w czasie trwania turnieju lub do godziny po jego zakończeniu).
Komisję rozstrzygającą stanowią: sędzia główny, lekarz lub przewodniczący komisji kwalifikatorów, przedstawiciel zawodników
X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za bezpieczeństwo w czasie zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny, lekarz, trenerzy.
2. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje komisja Weryfikacyjno-Odwoławcza