Z Doliny Muników

Z Doliny Muników


When?

Start time: Friday 10:00 (16 February)
End time: Friday 12:00 (16 February)

About

REGULAMIN
KONKURSU „Z DOLINY MUMINKÓW”

Postanowienia ogólne:
1.Organizatorem konkursu jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów.
2.Konkurs organizowany jest w celu promocji działalności Muzeum oraz wspierania czytelnictwa wśród dzieci.

Warunki uczestnictwa:
3.W konkursie mogą brać udział uczniowie II, III, IV i V klasy Szkoły Podstawowych (8-12lat).
4.Uczestnicy będą podzieleni na dwie kategorie wiekowe: II-III klasa, IV-V klasa.
5.Z jednej Szkoły/Zespołu Szkół do konkursu nie może przystąpić więcej niż 5 uczniów.
6.W przypadku, gdy nauczyciel chciałby zaangażować całą klasę lub rocznik do udziału w konkursie, zaleca się przeprowadzenie eliminacji szkolnych i zgłoszenie do konkursu właściwego do 5 przedstawicieli danej szkoły.
7.Do konkursu nauczyciele zgłaszają uczniów wysyłając do dnia 02.02.2018 r. skan wypełnionego
i podpisanego formularza zgłoszeniowego załączonego do Regulaminu, na adres konkursymuzeumdobranocek@gmail.com
8.Do konkursu przyjmujemy pierwszych 30 zgłoszonych uczestników.
9.Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zadanie konkursowe:
10. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uważne przeczytanie książki Tove Jansson „W Dolinie Muminków” (wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1975; wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1981, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 2006, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 2016).
a.uczestnicy z kategorii II-III klasa: czytają rozdziały 1-4.
b.uczestnicy z kategorii IV-V klasa: czytają całą książkę.
11.Konkurs będzie miał charakter testu jednokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań (kategoria I-III klasa) lub 20 pytań (kategoria IV-V klasa) dotyczących książki.
12.Test potrwa ok. 40 min.

Terminy:
13.Konkurs odbędzie się 16.02.2018 r. w siedzibie Muzeum Dobranocek (ul. Mickiewicza 13, Rzeszów) o godz. 10.00.
14.Uczestnicy zobowiązani są pojawić się w Muzeum co najmniej 15 min przed rozpoczęciem konkursu.
Rozwiązanie konkursu, nagrody:
15.Wyniki konkursu ogłoszone będą po zakończeniu konkursu, w tym samym dniu. W czasie oczekiwania na wyniki uczniowie oraz nauczyciele lub opiekunowie będą mogli zwiedzić Muzeum oraz obejrzeć pokaz dobranocek.
16.Testy sprawdzać będzie trzyosobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
17.Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
18.Komisja konkursowa przyznaje 1 punkt za 1 prawidłową odpowiedź, nie przyznaje punktów przy pytaniach w których zaznaczono więcej niż 1 odpowiedz lub nie zaznaczono żadnej.
19.Konkurs wygrywa uczestnik który uzyska największą liczbę punktów w swojej kategorii.
20.W przypadku, gdy kilka osób uzyska taką samą liczbę punktów Organizator zarządza dogrywkę w postaci quizu typu „kto pierwszy, ten lepszy”.
21.Wręczenie nagród nastąpi po ogłoszeniu zwycięzców.
22.Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy zaś pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Uwagi końcowe:
23.Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
i wykorzystywanie przez Organizatora, podanych w zgłoszeniu danych osobowych uczestników w celach związanych z organizacją Konkursu, wystaw pokonkursowych oraz marketingowych zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i zamieszczenie na stronie internetowej oraz Facebooku Organizatora i różnych publikacjach imienia, nazwiska i nazwy miejscowości laureatów.
24.Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
25.Nie podanie wszystkich danych wskazanych w regulaminie lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
26.Opiekun uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie oraz prezentację danych osobowych na stronie internetowej i Facebooku Organizatora oraz publikacjach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 833).

Dane kontaktowe Organizatora
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
tel. +48 17 748 36 51
e-mail: poczta@muzeumdobranocek.com.pl
www.muzeumdobranocek.com.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURSU „Z DOLINY MUMINKÓW”

Imię i nazwisko uczestnika/ uczestników
(w nawiasie proszę podać wiek i klasę)
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa i adres szkoły
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna
Dane kontaktowe
(numer telefonu, e-mail)

Formularz wysyłamy na adres: konkursymuzeumdobranocek@gmail.com
(Prosimy o przesłanie skanu wypełnionego i ręcznie podpisanego dokumentu)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Podpis nauczyciela/opiekuna:Events around Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

Bieguny - reżyseria Paweł Passini

Bieguny - reżyseria Paweł Passini

Friday 19:00 (23 February)
Scena dla Młodzieży i Dorosłych - Teatr "Maska", Rzeszów

Walentynkowe Warsztaty Bachaty z najlepszą szkołą w mieście !
100 m »

Walentynkowe Warsztaty Bachaty z najlepszą szkołą w mieście !

Saturday 18:00 (10 February)
Rzeszowska Szkoła Salsy - taniec, ludzie, pasja i emocje, Rzeszów

Warsztaty SALSA w najlepszej szkole w mieście!
100 m »

Warsztaty SALSA w najlepszej szkole w mieście!

Saturday 18:00 (27 January)
Rzeszowska Szkoła Salsy - taniec, ludzie, pasja i emocje, Rzeszów

Latino Party × 24.01 / Wstęp wolny przez całą noc
Party
100 m »

Latino Party × 24.01 / Wstęp wolny przez całą noc

Wednesday 20:00 (24 January)
Czarny Kot Klub, Rzeszów

Latino Party × 31.01 / Wstęp wolny przez całą noc
Party
100 m »

Latino Party × 31.01 / Wstęp wolny przez całą noc

Wednesday 20:00 (31 January)
Czarny Kot Klub, Rzeszów

Dzień kultury japońskiej
100 m »

Dzień kultury japońskiej

Saturday 20:00 (03 November)
Zen Sushi Bar & Japanese Restaurant Rzeszów, Rzeszów

Międzynarodowy Dzień Sushi
100 m »

Międzynarodowy Dzień Sushi

Monday 19:00 (18 June)
Zen Sushi Bar & Japanese Restaurant Rzeszów, Rzeszów

Święto kwitnącej wiśni
100 m »

Święto kwitnącej wiśni

Sunday 19:00 (08 April)
Zensei Sushi Rzeszów, Rzeszów