Zaproszenie do udziału w projekcie Kolorowa ŁÓDŹ

Zaproszenie do udziału w projekcie Kolorowa ŁÓDŹ


When?

Start time: Friday 14:00 (02 June)
End time: Thursday 17:00 (31 August)

Where?

ŁÓDŹ
Ogrodowa 8 / 62, Wroclaw
Workshop

About

Celem projektu jest przekształcanie szpecących, ale użytecznych obiektów w przestrzeni publicznej znajdujących się poza obszarem rdzenia Strefy Wielkomiejskiej
w dzieła sztuki projektowane i tworzone przez społeczność lokalną z ewentualnym profesjonalnym wsparciem ze strony artystów.
Inspiracją artystyczną projektu jest nurt w sztuce dotyczącej przestrzeni publicznej utility box art , której reprezentantem jest m.in. Joshua Callaghan oraz twórczość Jean-Michela Basquiata.

Chodzi tu o takie obiekty jak wolnostojący garaż, komórka, śmietnik, kotłownia, budka parkingowego, płot, mur czy chodnik;
Dopuszczone mogą być projekty przestrzenne w postaci rzeźby czy instalacji wykorzystujące surowce wtórne, odpady przemysłowe itp.;
Istotą projektu jest proces twórczy a nie trwały efekt końcowy.

Założenia:
1. uatrakcyjnienie wizualnego krajobrazu miasta, połączone z promocją wizerunku Łodzi na zewnątrz;

2. integracja społeczna podczas realizacji wspólnego celu jednocząca mieszkańców Łodzi bez względu na różnice społeczne, ekonomiczne, światopoglądowe, polityczne czy narodowościowe, wprowadzająca ich w sferę działalności artystycznej zdolną zażegnywać konflikty i zasypywać tworzone współcześnie podziały, gdyż sztuka jest ślepa na w/w różnice – z założenia jest wolna i egalitarna; warunkiem udziału jest chęć polepszenia urody otoczenia, w którym mieszkamy i żyjemy na co dzień oraz afirmacja efektów zbiorowej twórczości;

3. edukacja i aktywizacja artystyczna wszystkich grup społecznych bez względu na wiek, ze szczególnym wskazaniem na dzieci i młodzież, tym skuteczniejsza, że następuje w praktycznym działaniu twórczym, z którego efektami można się utożsamić. Przełamanie społecznych standardów myślowych o sztuce jako zjawisku elitarnym zamkniętym w muzeach i galeriach niedostępnym dla zwykłego śmiertelnika w życiu codziennym;

4. integracja kulturowa zgodnie z tradycjami miasta czterech kultur oraz kultywowanie dziedzictwa historycznego grupy a.r. (Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro, Henryk Stażewski i inni) oraz działań Ryszarda Stanisławskiego wieloletniego dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi poprzez urzeczywistnianie idei sztuki jako sposobu poznawania, odczuwania i rozumienia rzeczywistości, która była częścią awangardowego marzenia o twórczym życiu dostępnym dla każdego;

5. zwiększenie patriotyzmu lokalnego i poczucia przynależności do miasta, które nie zostało Europejską Stolicą Kultury ale może stać się unikatowym miastem-dziełem sztuki w skali Europy.
6. polepszenie wizerunku Łodzi połączone z promocją miasta na zewnątrz.
Podmioty do których projekt jest adresowany:

1. przedszkola, szkoły, domy dziecka, placówki korekcyjno-wychowawcze;
2. rady osiedlowe, wspólnoty mieszkaniowe, dzielnicowe (gminne) domy kultury i kluby;
3. mieszkańcy Łodzi i województwa łódzkiego.
Podmioty-współorganizatorzy:
1. lokalne władze, organizacje społeczne, animatorzy kultury;
2. organizacje gospodarcze;
3. kluby Rotary;
4. przedsiębiorcy;
5. wolontariat.
Przedstawiciele współorganizatorów wchodzą w skład komitetu koordynacyjnego, którego członkowie biorą na siebie konkretny obszar zadań i są za niego odpowiedzialni, w celu realizacji przyjętego harmonogramu.
TERMINY:
Nadsyłanie projektów do 31 sierpnia 2017 ( zastrzegamy, że tylko projekty złożone do 23 czerwca 2017 będą miały zagwarantowane materiały do wykonania dzieł)
Aukcja dzieł sztuki przekazanych przez artystów - początek września 2017
Kwalifikacja projektów do 5 września 2017
Realizacja projektów do 30 września 2017
Wystawa fotograficzna i ogłoszenie zwycięzców koniec października 2017

Warunki formalne dotyczące projektów:
Nadesłany projekt powinien zawierać tytuł i zwięzły opis planowanego do realizacji dzieła wraz z ewentualnymi fotografiami miejsca przed realizacją oraz wykaz materiałów niezbędnych do realizacji projektu o ile zabezpieczenie materiałowe przekracza możliwości sfinansowania przez projektodawcę.
Nadesłane projekty będą kwalifikowane przez komisję składającą się z przedstawiciela Urzędu Miasta łodzi, organizacji społecznych, artystycznych pod kątem zgodności realizacji projektu z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszystkie zakwalifikowane projekty zostaną udokumentowane fotograficznie przez organizatora i wyeksponowane na wystawie fotograficznej.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Projekty należy przesyłać drogą mailową na adres:

projekty@kolorowalodz.com.pl

zastrzegamy, że tylko projekty złożone do 23 czerwca 2017 będą miały zagwarantowane materiały do wykonania dziełUpcoming events at ŁÓDŹ

Taniec w Animacji - warsztaty - Łódź
Music

Taniec w Animacji - warsztaty - Łódź

Saturday 16:00 (26 August)
ŁÓDŹ, Wroclaw

Budżet obywatelski dla Łodzi - głosowanie
Community

Budżet obywatelski dla Łodzi - głosowanie

Saturday 09:00 (16 September)
ŁÓDŹ, Wroclaw

Events around ŁÓDŹ

Benio odszedł za TM :(
Volunteering

Benio odszedł za TM :(

Tuesday 00:00 (31 October)
Kundel Bury I Kocury, Stefanowo

Startupowa Środa #12
Conference
200 m »

Startupowa Środa #12

Wednesday 19:00 (26 July)
Miejsce Chwila, Warsaw

Art. 25/66 Warszawa Egzamin 2018 Warszawa - kurs przygotowawczy
Workshop
300 m »

Art. 25/66 Warszawa Egzamin 2018 Warszawa - kurs przygotowawczy

Friday 15:00 (30 March)
Ad Exemplum - Szkoła Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej, Warsaw

AD Exemplum - Wspólne zgłoszenie 2017 (egzamin 2018)
Conference
300 m »

AD Exemplum - Wspólne zgłoszenie 2017 (egzamin 2018)

Friday 17:00 (30 March)
Ad Exemplum - Szkoła Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej, Warsaw

Poznań, Szczecin, Bydgoszcz - kurs przygotowawczy Ad Exemplum
Workshop
300 m »

Poznań, Szczecin, Bydgoszcz - kurs przygotowawczy Ad Exemplum

Friday 19:00 (30 March)
Ad Exemplum - Szkoła Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej, Warsaw

Poznań - wykład otwarty mec. Agaty Rewerskiej Ad Exemplum
Food&Drink
300 m »

Poznań - wykład otwarty mec. Agaty Rewerskiej Ad Exemplum

Wednesday 17:00 (02 August)
Ad Exemplum - Szkoła Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej, Warsaw

Wrocław, Wałbrzych, Zielona Góra kurs przygotowawczy Ad Exemplum
Workshop
300 m »

Wrocław, Wałbrzych, Zielona Góra kurs przygotowawczy Ad Exemplum

Friday 18:00 (30 March)
Ad Exemplum - Szkoła Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej, Warsaw

7 dni warsztatów aktorskich w Akademii Sztuki i Kultury!
Art
350 m »

7 dni warsztatów aktorskich w Akademii Sztuki i Kultury!

Saturday 14:00 (19 August)
Warsztaty Teatralne, Warsaw